Dotaz:

V příručce ÚJČ jsem našla jako správnou (příkladovou) větu: „Domácí i hostující mužstvo byly rády (i bylo rádo), že zápas skončil remízou.“ Domnívám se však, že příčestí v plurálu by mělo znít „byla ráda (mužstva)“. Můžete mi, prosím, poradit, co je správně?

Děkuji.
Paní J. P.

Odpověď ASČ:

Třebaže odpověď na tento dotaz lze vyhledat v Pravidlech českého pravopisu (školní vydání) na str. 16, zveřejňujeme jej, neboť bývá dosti častý a žáci v tomto jevu nezřídka chybují.
Po zodpovězení dotazu přidáme proto i doporučení, jak takový případ shody přísudku s podmětem vyučovat na základních a středních školách.

Nuže: v příručce chyba není.
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že tu jde o pořadí „podmět-přísudek“.  Zde má přísudkové sloveso při shodě s několikanásobným podmětem koncovku středního rodu jedině v tom případě, že všechna podmětová jména jsou ve středním rodě a zároveň všechnamnožném čísle. Jako např. ve větě Prasata, selata a telata pobíhala po kopci.
Ve všech ostatních případech nastupuje při pořadí „podmět-přísudek“ základní pravidlo o shodě – tedy přednost podmětového podstatného jména v rodě mužském životném (píšeme -i) před podmětovým jménem v rodě mužském neživotném, ženském a středním (píšeme -y).  Nezáleží přitom na jmenném čísle. Např.: Vůl a kráva/krávy šli z pastvy. Voli a kráva/ krávy šli z pastvy. Vůl a tele/telata šli z pastvy. Voli a tele/telata šli z pastvy. Apod.
Při výskytu podmětových jmen rodu mužského neživotného či rodu ženského spolu s podmětovým jménem rodu středního mají přednost první dvě; opět nezáleží na jmenném čísle. Např.: Kráva a tele/telata šly z pastvy. Krávy a tele/telata šly z pastvy.
Při výskytu více podmětových jmen pouze v rodě středním píšeme -y, je-li alespoň jedno v jednotném čísle. Např: Tele a selata si hrály. Telata a sele si hrály. Ale pozor: Prasata, selata a telata si hrála.  (Všechna podmětová jména jsou ve středním rodě a zároveň všechna v množném čísle.)

Připojme v přehledu několik variant správného pojetí shody v dotazovaném jevu; podtrhujeme podmětové jméno, které o shodě rozhoduje:
Tele i vůl pobíhali po kopci.
Tele na louce a hrad na kopci nad ní působily velmi idylicky.
Tele i kráva se spokojeně pásly.
Telata i kráva se spokojeně pásly.
(Pozor! Chybné je: *Telata i kráva se pásla.)
Tele a prase si vykračovaly po návsi.
(Zde jsou obě podmětová jména v jednotném čísle, proto je podtrhujeme společně.)
Kráva, selata a telata pobíhaly po kopci.
Prasata, selata a telata pobíhala po kopci. (Všechna podmětová jména jsou středního rodu a zároveň všechna stojí v množném čísle, proto je podtrhujeme společně.)
Nebo variace na dotazovanou větu: Všechna domácí mužstva i jejich trenér byli rádi, že…

Při pořadí „přísudek-podmět“ se lze řídit i podmětem stojícím nejblíže přísudku; správně je tedy jak Pobíhala telata a kráva po kopci?, tak Pobíhaly telata a kráva po kopci?

Jak to učit? Jak se to snadno a rychle naučit?

Při probírání shody přísudku s několikanásobným podmětem se osvědčuje tento algoritmus:

A. Při pořadí „přísudek-podmět“ je vždy možná shoda podle nejbližšího členu několikanásobného podmětu. Vždy správně je tedy např. Pobíhalo tele i vůl po kopci? / Pobíhala kráva, medvědi a telata po kopci?
Další možné správné varianty žák, resp. běžný uživatel  mateřského jazyka nemusí řešit. (A učitel nechť je nezadává do testu jako chytáky!)

B. Při pořadí „podmět-přísudek“ postupujeme v úvaze bod za bodem takto:
1. Je mezi podmětovými jmény alespoň jedno v rodě mužském životném, lhostejno zda v jednotném, či množném čísle? Jestliže ano, píšu -i: Kráva a vůl pobíhali po kopcích. Kráva a voli pobíhali po kopcích.
2. Jsou všechna podmětová jména ve středním rodě a zároveň v množném čísle? Pak říkám a píšu -a: Telata, prasata i selata vypadala vyjukaně.
3. Všechno ostatní píšu s -y: Morče, selata a prasata vypadaly vyjukaně. Morče, sele a prase vypadaly vyjukaně. Domek, muchomůrka a divoké prase tvořily na obrázku utěšenou rodinku. Atd.

Jiří Kostečka

 

Zanechat odpověď