Dotaz:

Dobrý den,
obracím se na Vás s následujícím dotazem:

V Českém Krumlově probíhá výstava s názvem „Co by, kdyby“ a v tom názvu je čárka. Ve stejnojmenném pořadu ČT ale čárka není. Stejně tak na serveru iDNES.cz je tento výraz co by kdyby bez čárky.

 Jak se to tedy píše správně a proč?

 Děkuji za odpověď.
Paní R. F.

 Odpověď ASČ:

Naše stanovisko k tomuto jevu je jednoznačné: píšeme bez čárky.

Jedná se o tzv. eliptické vyjádření, tj. takové, z nějž bylo něco vypuštěno oproti běžné normě (zde nejspíše: „co by se stalo, kdyby nastalo to a to“). Obrat co by kdyby, který takto vznikl, se v reálném kontextu vyskytuje jako větný člen ve větě či souvětí, srov. příklady z Českého národního korpusu: musím přestat myslet na to, co by kdyby; vracela se ale myšlenka, co by kdyby, zbytečná, toužebná, všetečná.

Velmi pochybuji, že by se někde našel doklad typu *vracela se ale myšlenka, co by kdyby Karel nepřišel včas, kde jedině by se o čárce před kdyby muselo uvažovat – taková konstrukce je totiž naprosto nečeská.

Klíčovým prvkem v naší úvaze je sama funkce interpunkčních znamének, a tedy i interpunkční čárky: jak naznačuje jejich označení, slouží k oddělování těch částí vět a souvětí, jež k sobě v reálné výpovědi nepatří (nebo patří jen volně) – např. závislé věty od její věty řídící, volně vložených výrazů apod.

Spojení co by kdyby je ovšem těsné, takže čárka v něm nemá co dělat. Tento závěr je plně podporován i zmíněným Českým národním korpusem, v němž z 5 celkových výskytů není ani jeden uveden s čárkou.

Jiří Kostečka

Zanechat odpověď