Dotaz:
Mám problém ohledně spojky než. Je-li to spojka (až na archaické výjimky) podřadicí, jak může připojovat několikanásobný (tj. souřadně spojený) větný člen, jak tvrdí ÚJČ?
Příručka ÚJČ: „Věty, v nichž jsou spojkou než spojeny dva nerozvité přísudky nebo přísudky rozvité společným větným členem při stejném podmětu, lze chápat jako spojení složek několikanásobného přísudku a psát je bez čárky: Víc ležel než seděl, nebo jako souvětné spojení dvou vět a psát je s čárkou: Víc ležel, než seděl.
Já bych tuto větu určila jako souvětí (psané s čárkou) s první větou hlavní a druhou vedlejší.
Paní H. P.

Odpověď ASČ:
Spojka než má skutečně v knižním stylu charakter spojky souřadicí, s významem „ale“ – takto ji používá např. J. V. Pleva ve svém převyprávění Defoeova Robinsona.

Je-li ovšem užita jako spojka podřadicí, Pravidla českého pravopisu připouštějí psaní s čárkou i bez čárky (viz § 121/2, Pozn. 2, školní vydání) v případech jako Víc ležel(,) než seděl.

Osobně se domnívám, že tato „jemnost“ je zcela zbytečná a pravidlo by mělo znít jasně: Pokud spojka než uvozuje vedlejší větu, nikoli větný člen, je třeba před ní psát čárku – a ne spekulovat, zda jde, či nejde o několikanásobný přísudek. Pravidla pravopisu mají být srozumitelná pro širokou veřejnost, nikoli přinášet rébusy složité i pro bohemisty.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Zanechat odpověď