Dotaz:

Nejsem si jistá čárkou před nebo v tomto souvětí:
Sdružení Vaeter e.V. kontaktují muži, jejichž šéfové jim brání v rodičovské dovolené(,)? nebo ji alespoň chtějí proměnit v dovolenou klasickou, aby je další muži nechtěli hloupě následovat. Pravidla psaní čárky před touto spojkou jsem si pečlivě pročetla na webu ÚJČ, ale zde nevím, jestli se jednoznačně jedná o poměr slučovací či vylučovací (něco mi říká, že spíše vylučovací /buď – nebo/, ale potřebovala bych mít 100% jistotu).
Děkuji a předem se omlouvám za banální dotaz.
Paní J. D.

 Odpověd ASČ:

Tento dotaz vůbec není banální – s čárkou před spojkami nebo a či jsou neustálé potíže. Základní pravidlo, jak tazatelka správně uvádí, rozlišuje mezi spojením v poměru slučovacím či alternativním (bez čárky) a jiným, např. vylučovacím či stupňovacím (s čárkou); platí přitom jak pro spojení větných členů, tak i vět v souvětí.
Problém spočívá v tom, že v některých konkrétních případech není úplně jasné, o který poměr jde. Např. ve větě Hudební skladba může být napsána v tónině durové nebo mollové by se sto češtinářů zhádalo, zda jde o alternativu, či vyloučení, a vsadím se, že by to dopadlo přinejlepším 60:40. Podobně zvláštní jsou případy jako Pojedu zítra nebo pozítří, ještě nevím: je zjevné, že dotyčný či dotyčná pojede buď dnes, nebo zítra, ovšem v okamžiku promluvy jde stále ještě o alternativu, proto píšeme bez čárky. Avšak ejhle! Jakmile dáme takovou větu do otázky, 100 češtinářů ze 100 potvrdí, že daný mluvnický poměr cítí jednoznačně jako vylučovací – a proto tu čárku napíšeme: Pojedeš zítra, nebo pozítří? Podobně: Kup rohlíky nebo housky, to je jedno. Ale: Koupils/Koupíš rohlíky, nebo housky?

Čisté neslučovací poměry se spojkou nebo nebývají v oznamovacích větách příliš hojné; jako příklad mohu uvést třeba souvětí Rozhodněte, zda ypsilon ve slově „ryba“ je správné, nebo chybné. (Alternativa zde totiž z podstaty věci není možná, dané slovo lze podle Pravidel českého pravopisu psát jediným možným způsobem.)

Pro úplnost připomenu i jeden příklad typického poměru slučovacího nealternativního, a psaného tedy též bez čárky; padl v předešlém textu, a to ve větě Základní pravidlo rozlišuje mezi spojením v poměru slučovacím či (= a též) alternativním.
Naopak v tazatelčině souvětí Nevím, jestli se jednoznačně jedná o poměr slučovací či vylučovací čárka před či stát měla: jde viditelně o poměr vylučovací.

V dotazovaném případě jednoznačně soudím, že do souvětí čárka před nebo alespoň patří. Podle mého názoru jde o větné přistavování (apozici) typu opravy (rekce), nikoli o slučovací poměr.

Na závěr: Situace s čárkou před spojkami nebo a či je natolik složitá, že jazykovědci zde doporučují značnou tolerantnost; podle mých zkušeností ji kupodivu projevuje i drtivá většina češtinářů ve školách – nejspíš proto, že ani my si nejsme občas úplně jistí… Sám doporučuji svým žákům šalamounskou obezličku: je-li to možné, prostě napište místo nebo dvojitý spojovací výraz buď-nebo; tam se podle Pravidel českého pravopisu píše před nebo čárka vždy, poměr nepoměr. A je – alespoň v takových případech – po problému.

Jiří Kostečka

2 komentářů.

 1. Lenka Kokešová napsal:

  Dobrý den, nerozumím významu jednoho odstavce v zákoně 56/2001.
  Odstave zní: „silniční vozidlo kategorie L, s výjimkou vozidel podle odstavce 2 písm. a); je-li silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h-1 opatřeno šlapadly, nepodléhá pravidelné technické prohlídce.“
  Není mi jasné, zda musí být i silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšující 50 cm3 opatřeno šlapadly (uvedené ve větě před spojkou „nebo“), nebo jenom vozidlo nepřevyšující 50 km-1 je opatřeno šlapadly. Jednoduše řečeno, zda musí být obě vozidla opatřena šlapadly nebo pouze to druhé vozidlo v pořadí, u kterého je to přímo napsané. Děkuji za odpověď a přeji hezký den Kokešová

  • Vladimír Stanzel napsal:

   Dle mého soudu jde o podmínku platnou pro obě vozidla. Spojka „nebo“ je zde užita jako slučovací, navíc ve větě „je-li silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3“ je nutno uvést celý přísudek, tedy i „opatřeno“ (jde o opisný rod trpný). Bez doplnění „opatřeno šlapadly“ nedává podmínková věta v daném souvětí valný smysl, resp. není jazykově správná (je-li silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3, nepodléhá pravidelné technické prohlídce.).
   Pokud by měla platit u šlapadel jen varianta s druhým vozidlem v pořadí, bylo by třeba převést dané souvětí na větu jednoduchou: „silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h-1 opatřeno šlapadly nepodléhá pravidelné technické prohlídce.“
   Odpověď na Vaši zjednodušující otázku tedy zní – obě vozidla musejí být opatřena šlapadly, pakliže mají být vyňata z pravidelných technických kontrol. (Jde o tzv. mopedy; motocykly 50 cm3 s řadicí pákou – třeba kdysi populární Simson – již prohlídku absolvovat musejí.)

Zanechat odpověď