Dotaz:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na shodu přísudku s podmětem několikanásobným. Obecně platí pravidlo: pokud podmět předchází  přísudku a je několikanásobný, přísudek má také tvar množného čísla.  Bude tedy následující nepřímá citace napsána správně? Vysekalová a kol. (2012) připomínají, že skupinovým rozhovorem lze objasnit spotřebitelovo chování a postoje, případně i motivaci nebo očekávání.
Děkuji za odpověď.
Paní P. P.

Odpověď ASČ:

Shoda přísudku resp. doplňku s podmětem, jakož i přívlastku s řídícím jménem (řídícími jmény) je v češtině opravdu na mrtvici – omlouvám se za nevědecké výrazivo, ale lépe to asi vyjádřit nelze.
Nemáme jazykový zákon a respektovaná Pravidla českého pravopisu tuto situaci explicitně neřeší. Opřu se tedy zbaběle o poslední uznávanou normotvornou publikaci, Českou mluvnici (1981). Vysekalová a kol.(ektiv) jednoznačně odpovídají Havránkovu-Jedličkovu vymezení ze str. 363-364 citované publikace: Je-li několikanásobný podmět složen /pouze/ ze  jmen čísla jednotného a stojí-li přísudek za podmětem, bývá přísudek v čísle množném. (Nikdy mne nepřestane fascinovat, jak čeština dokáže obelstít možné zákruty, námitky, nejasnosti: bývá… A je to!!)

A to nemluvím o možnosti, že by tu sloveso stálo v minulém čase: Vysekalová a kol. (2012) připomněly, nebo /oni všichni/ připomněli??

Ne tak zcela dávno jsem se v dobrém zhádal se svou ročníkovou spolužačkou z FFUK, dnes váženou členkou ÚJČ, o psaní věty Angela Merkelová a její britský protějšek se dohodli/y, že…  Kolegyně sveřepě trvala na tom, že protějšek je rodu mužského neživotného, takže –y, já neméně sveřepě na tom, že Cameron je chlap, takže v souladu s pravidlem o shodě podle smyslu –i . Přitom kolegyně měla striktně vzato podle pravidel i Pravidel pravdu; moje jazyková intuice ji ovšem dodnes odmítá uznat.

Závěr:
Vámi uváděná citace není nesprávná.

Jiří Kostečka

5 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Námět jednoho z kolegů pro novoroční jazykovou úvahu aneb Je to pravopisně správně, je to funkční?

  Církev československá husitská dovoluje kněžím, aby se ženili a vdávaly.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/fararka-martina-viktorie-kopecka-cirkev-rozhovor.A190821_211534_vztahy-sex_abr?zdroj=vybava_idnes

  • Jiří Kostečka napsal:

   Ad Josef Soukal: Zde je odpověď jednoznačná. Substantivum „kněží“ je podle zakončení pravopisně měkké; že nositelkou tohoto označení může být i žena, na věci nic nemění. Koncovky substantiva „kněží“ jsou totožné s koncovkami přídavných jmen podle vzoru „jarní“.

   Dám ale k úvaze jiný příklad, o nějž či o němž jsem se před časem v dobrém zhádal se svojí váženou kolegyní z ÚJČ (a druhdy ročníkovou spolužačkou na FFUK): „Na konečné formulaci smlouvy se britská ministerská předsedkyně se svým německým protějškem nedokázal? dohodnout.“
   Podle mého názoru lze zde uplatnit shodu podle smyslu, zejména bylo-li tehdy z mimojazykového kontextu jasné, že šlo o Helmuta Kohla: tedy psal bych „nedokázali“. Kolegyně ovšem trvala – a nemůžu popřít, že k tomu měla oporu v pravidlech – na psaní „nedokázaly“, neboť substantivum „protějšek“ podle IJP i SSČ má tvar „/bez/ protějška“ jen ve významu „protější místo“ („hluk z protějška“); jinak má neživotný tvar „/bez/ protějšku“.

 2. Jiří Kostečka napsal:

  Ad tazatelka Lenka

  V podobných případech je možné řešit shodu přísudku s podmětem oběma způsoby: tedy jak podle čísla a rodu nejbližšího podmětového jména (zde je tedy možná i shoda v jednotném čísle, totiž stojí-li v něm jméno přísudku nejbližší), tak podle známých pravidel o přednosti rodů (to tehdy, rozhodneme-li se zohlednit všechna podmětová jména několikanásobného podmětu; pak je samozřejmě shoda v čísle množném).

  Lze tedy napsat (i říci) „Po skončení zaměstnaneckého poměru bude jeho uživatelský účet a e-mailová schránka deaktivován.“ (Nikoli *deaktivována, jak stojí v dotazu.) Možné je i toto řešení: „Po skončení zaměstnaneckého poměru budou/byly jeho uživatelský účet a e-mailová schránka deaktivovány.“
  Při slovosledu přísudek-podmět bývá častější shoda podle nejbližšího podmětového jména. Srov. analogické „Do obchodu nakonec vyrazila matka a syn“, nesporně častější varianta než „Do obchodu nakonec vyrazili matka a syn.“

  Podrobně vizte Internetovou jazykovou příručku, zde na odkazu http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=601#nadpis13, cituji:
  „Předchází-li přísudek podmětu, máme dvojí možnost, čím řídit shodu. Řídíme ji buď pravidlem o přednosti rodů (viz bod 2.1 a bod 2.2), nebo shodu určuje to podmětové jméno, které je nejblíže přísudku. Bližší podmětové jméno pak v těchto případech stanoví rod a číslo příčestí: „V porotě zasedla Ema Lhotecká a Jiří Jach. U vrátek postávalo dítě a jeho otec.“

  Poznámka: IJP zde uvádí i příklad, který mne vysloveně tahá za uši i oči: „Na jubilejním plese tančily prapodivná stvoření z pohádek i krásné tanečnice.“ Pravda, tato shoda přísudku s podmětem je utvořena přesně podle pravidel, ale silně pochybuji, že by rodilý Čech něco takového řekl nebo napsal… Zde se shoda podle podmětového jména nejbližšího přísudku (tedy „tančila prapodivná stvoření“) doslova vnucuje.

 3. Lenka napsal:

  Dobrý den, mám dotaz týkající se shody přísudku s podmětem několikanásobným. Jak aplikovat pravidlo shody podle podmětového jména, které je nejblíže přísudku, v případě, že je přísudek v trpném rodě? Příklad: „Po skončení zaměstnaneckého poměru bude jeho uživatelský účet a e-mailová schránka deaktivována.“ Je tato věta napsána správně? A jak by zněla v minulém čase? Asi je v tomto případě mnohem snazší řídit se pravidlem o přednosti rodů (budou/byly … deaktivovány). Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, Lenka

Zanechat odpověď