Kritický komentář předsedy ASČ k návrhům na změny v maturitní zkoušce byl publikován na webu iDNES.cz.

Pokud chce pan ministr Plaga udělat skutečně systémové opatření, měl by začít od práce ministerstva. To je hlavní systémový viník. Cermat je z hlediska počtu pracovníků a zaplacení práce, například autorů úloh nebo hodnotitelů písemných prací, dlouhodobě poddimenzován. Ve chvíli, kdy přišly povinné přijímačky a centrální hodnocení slohových prací, má Cermat v podstatě zdvojnásobenou práci. Šlo o zoufalé politické rozhodnutí, Cermatu se naložilo více úkolů, pravděpodobně bez konzultace s kýmkoli […]

Ještě než začaly letošní maturity, vyrojilo se na maturitní téma několik vyjádření vyznačujících se velkou mírou útočnosti a současně neserióznosti. U nás to bohužel není nic nového – a zapadá to do trendu, který momentálně vítězí v politice –, ale opravdu si musíme na takovouto malost zvykat a zvyknout? Celý článek v H7O, internetové verzi časopisu Host

Byl jeden mudrc v parném létě, přemýšlel, proč je na planetě takové vedro v parném létě. Přemýšlel sedě, stoje, chodě; a pak se vydal někam k vodě. – Byl jednou jeden spisovatel do stroje bušil jako datel, až z toho trochu zcvokovatěl a klapky zadřel. Pak děl: Bože, proč? Zač? A nač? Všem jsem jen pro smích, mně zbyl pláč… A pak si koupil počítač. – Byl jednou jeden a […]

Druhý soubor dětských veršů Josefa Soukala Jdou dva sloni pod jabloní ilustracemi doprovodila a jako celek výtvarně zpracovala Pavla Hovorková. Podle prvních reakcí čtenářů (menších i větších) se zdá, že jde o počin mimořádně zdařilý. Křest knížky se uskuteční 11. června 2017 v 15 hodin v Divadle D21 v Praze. Oba autoři se rozhodli, že věnují několik desítek výtisků dětem v léčebných a sociálních zařízeních. V této souvislosti si dovolují […]

Bohumil Kartous, mediálně známý „expert na vzdělávání“, který byl nedávno celý jeden den „mužem číslo 2“ strany „5 procent ve vzdělávání“ (než tohoto svodomyslného jedince s lehce bohémským vzhledem a současně mluvčího EDUinu jeho chlebodárce rázně nepoučil, co lze a co nelze), projevuje sice leckdy pozoruhodnou neschopnost porozumět školství a vzdělávání vůbec, o to víc je však zakalený ve svých názorech, přičemž připomíná svazácké kádry 50. let. Jednou z konstant […]

Vždycky mě mile překvapí, když seriózní literární badatelé, učitelé, teoretici, editoři atp. zabývající se literaturou v sobě objeví básnický nerv a dokážou sami sobě i svým bližním, že umějí napsat svébytnou báseň, nebo (což je ještě zřídkavější) dětsky milou, užaslou, veselou či rozvernou básničku pro nejmenší čtenáře (či nečtenáře). Což je právě tento případ a básniček je celá sbírka. Vyzařuje z ní radost z tvořivého vymýšlení a také radost z […]

Zatímco vloni byl největším hitem předletních maturitních debat Jidáš, letos bezkonkurenčně vládla epizeuxis. Jednoduchá a nenápadná jazyková figura se záhy po zveřejnění testu z češtiny ocitla v centru pozornosti, přesněji doslova na pranýři. Protože všechno zlé je k něčemu dobré, berme jako pozitivní fakt, že se podstatně rozšířila znalost jednoho literárního termínu. Jinak ovšem diskuse o epizeuxi většinou postrádaly racionalitu a vůbec smysl. Pokusím se k nim připojit několik věcných […]

Časopis Respekt v č. 8 přinesl článek Marka Švehly Když Jirous, tak Nohavica, věnovaný zejména tzv. státní maturitě z českého jazyka; článek věcně nepříliš zdařilý a celkově málo profesionální. V úvodu se autor věnuje opakovaným sporům Oldřicha Botlíka a Tomáše Feřteka s češtináři, přičemž spory traktuje způsobem zcela tendenčním – opíraje se evidentně o vyjádření dotyčných antimaturitních aktivistů, jejich oponenty de facto dehonestuje. K článku se samozřejmě vrátíme obsáhlejším samostatným […]