Ze sloupku v časopise Vesmír:

Znáte ministerstvo neziskovych organizaci? Jeho utajenou existenci odhaluje přepis jednoho dubnového vysílání Radiožurnálu: „představitelé ministerstva neziskových organizací nebo Akademie věd mluvili taky o přípravě státní energetické koncepce“. Samozřejmě že je to nesmysl, prostě tam chybí čárka. Ministerstvo neziskovych organizaci funguje jen ve větě vytažené z jejího reálného okolí – hned předtím bylo totiž zmíněno ministerstvo průmyslu a obchodu. I když forma selže, kontext obvykle znepravděpodobní většinu potenciálních interpretací natolik, že si v komunikaci rozumíme.

Problém nastává, až když někdo chytrácky zkouší lpět na formě na úkor dorozumění. Proto jazyková poradna řešívá, jestli nějaká formulace ve smlouvě nebo v zákoně připouští i výklad, podle nějž se např. lze textem vyhnout stanovené povinnosti. A zjevně nezamýšlenou interpretaci svévolně opřenou o formální jazykovou nejednoznačnost často opravdu nelze zcela vyloučit. (…)

Zanechat odpověď