Z článku v časopise Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 5, s. 256-268:

Shrneme-li zjištění vzešlá z našeho výzkumu iniciálových zkratkových slov, můžeme konstatovat následující: Zkratky skloňované podle maskulinního vzoru „hrad“ i ty, které se skloňují podle neuterního vzoru „město“, zůstávají konzistentně ve veřejných psaných textech většinově v základní, neskloňované podobě. U feminin jsou výsledky více závislé na konkrétní zkratce, posuzujeme-li je však jako jednu skupinu, i pro ně platí, že častější je neskloňovaná (nominativní) podoba.

V rozporu s očekáváním nemají největší podíl skloňovaných tvarů maskulina, u nichž je připojování pádových koncovek nejméně problematické z hlediska grafické integrity zkratky – nejvíce se skloňují feminina. Maskulina a neutra mají při skloňování tendenci zachovávat zápis zkratky velkými písmeny. Feminina však silněji směřují k podobě typické (a kodifikované) pro zkratková slova. Vysvětlení je patrně třeba hledat v síle (případně zřetelnosti) vztahu zkratky k jejímu zdrojovému pojmenování, tedy v tom, nakolik je výraz uživateli skutečně vnímán jako zkratka.

Navzdory tomu, co zachycuje dosavadní literatura, jsou malými písmeny psané koncovky připojované k iniciálovým zkratkám častější jen u maskulin. Výzkum ukázal, že feminina i neutra, jsou-li skloňována, preferují v úzu zápis koncovek velkými písmeny, s čímž literatura pro iniciálová zkratková slova vůbec nepočítá. Rovněž je třeba revidovat tvrzení, že dříve doporučovaný zápis připodobňující při skloňování iniciálová zkratková slova „běžným/pravým“ zkratkovým slovům se téměř neužívá.

V neposlední řadě poznamenejme, že se skloňované tvary iniciálových zkratek v nejrůznějších grafických podobách vyskytují v textech, u nichž lze počítat s korekturou v souladu se spisovnou normou. Z toho, že je jejich pisatelé zřejmě nepociťovali jako nenáležité, můžeme vysoudit, že se pravopisná norma v tomto ohledu od popisu a doporučení v dosavadní literatuře zřejmě poněkud liší.

2 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Věra Kloudová: Dvojí život zkratek
    https://www.ascestinaru.cz/vera-kloudova-dvoji-zivot-zkratek/

Zanechat odpověď