Další elektronická publikace katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU.

Obsah
ÚVOD ……………………………………………………………………………………………………… 5
Renaturalizácia spisovného jazyka?
(Juraj DOLNÍK) ………………………………………………………………………………………… 7
Spisovnost a regionálnost nejen ve vyučování češtiny
(Marie ČECHOVÁ) ………………………………………………………………………………….. 25
Hovorový štýl a jeho varianty
(Alena BOHUNICKÁ)………………………………………………………………………………. 33
Tvaroslovná charakteristika politického textu Sdílejte, než to zakážou
(Pavel SOJKA)….. …………………………………………………………………………………….. 51
Ku konceptualizácii času v slovenčine (na príklade lexém čas a časový v publicistickom štýle)
(Jana KESSELOVÁ) ………………………………………………………………………………….. 63
Čechoamerická periodika na počátku své existence a jejich vztah k periodikům
německoamerickým
(Alena JAKLOVÁ) ……………………………………………………………………………………. 77
Hra na partnerskú komunikáciu a lexikálne interpretácie dieťaťa
(Ľudmila LIPTÁKOVÁ) ……………………………………………………………………………. 91
Kde jste? – Hlídáme. Kam jedeš? – Promluvit si s ním. aneb Jak někdy odpovídáme
na otázky s adverbii kam a kde
(Ivana KOLÁŘOVÁ) ……………………………………………………………………………….. 101
K výzkumu biblické frazeologie a frazeologické kompetence obyvatel v Moravskoslezském kraji
(Jaromíra ŠINDELÁŘOVÁ) ……………………………………………………………………… 115
Filmové hlášky na rozcestí?
(Jiří HASIL) …………………………………………………………………………………………… 135
Synchrónne modely a modelovanie muzikoným (so zameraním na ľudové piesne)
(Pavol ODALOŠ) ……………………………………………………………………………………. 145
Přechylování v češtině a gender
(Patrik MITTER) …………………………………………………………………………………… 159
K jazykovému obrazu demokracie v českém jazyce
(Ladislav JANOVEC) ………………………………………………………………………………. 167
Expresivní prostředky v jazyce mládeže a ve výuce českého jazyka
(Diana SVOBODOVÁ) …………………………………………………………………………… 177
Porozumění textu a princip kontextualizace
(Kamila SEKEROVÁ) ……………………………………………………………………………… 193
Předložková spojení s významem účelovým (ADV Fin) z pohledu lingvistického
a lingvodidaktického
(Milan HRDLIČKA) ……………………………………………………………………………….. 201
Spravodlivé diktáty v školskej a domácej pravopisnej príprave
(Martin KLIMOVIČ) ………………………………………………………………………………. 209
Život jako „dům drobných radostí“
(Olga KUBECZKOVÁ) …………………………………………………………………………… 225
Ohlédnutí ………………………………………………………………………………………………. 231
Zdravica pre Janu
(Zuzana STANISLAVOVÁ) ……………………………………………………………………… 232
Osudová
(Radim ŠINK) ………………………………………………………………………………………… 233
Jana ve Vídni
(Hana SODEYFI) ……………………………………………………………………………………. 235
Literatuře nablízku – k životnímu jubileu profesorky Jany Svobodové
(Svatava URBANOVÁ) ……………………………………………………………………………. 237
Vedecké, pedagogické a ľudské inšpirácie profesorky Jany Svobodovej
(Ľudmila LIPTÁKOVÁ, Katarína VUŽŇÁKOVÁ) ………………………………………. 242
Podíl profesorky Jany Svobodové na rozvoji doktorského studia didaktiky českého
jazyka na pražské pedagogické fakultě – osobní pohled
(Martina ŠMEJKALOVÁ) ………………………………………………………………………… 245
Z otvorených reflexií na vzácnu jubilantku
(Milan LIGOŠ) ……………………………………………………………………………………….. 247
Ohlédnutí učitelky z praxe
(Radana METELKOVÁ SVOBODOVÁ) …………………………………………………… 257
SUMMARY ……………………………………………………………………………………………. 261
FOTOPŘÍLOHA ……………………………………………………………………………………. 263

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď