Trojice literárních vědců a publicistů Jiří Flaišman, Michal Kosák, Michael Špirit zahájila vydávání nového literárního časopisu, zaměřeného na kritiku. „Jejím předmětem bude zejména literární věda, ale z naší pozornosti nebudou vyloučeny ani jiné humanitní obory, resp. slovesné projevy v nejrůznějších oblastech. Naše literárněhistorické školení a dosavadní praxe s těžisky v textové kritice a ve vydavatelské činnosti však napovídají, co nás zajímá nejvíce a o čem chceme psát. S ohledem na způsob zveřejňování v prostředí internetu se budeme pokud možno snažit o stručnost, pádnost a jasnost.“

Autoři dále uvádějí: Pojetí kritiky, které bychom chtěli rozvíjet, neklade přímé rovnítko mezi kritiku a odmítání. Naše východiska snad nejlépe vystihuje výrok: „Výraz ‚pozitivní kritika‘ je logický nesmysl. Není jiné kritiky než negativní; právě ona je pozitivní.“

Obsah prvního čísla i-kanonu

5 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  O literární kritice odjinud, čtenářsky:
  https://www.facebook.com/groups/634795236608679/permalink/5579156115505875/

 2. Josef Soukal napsal:

  Recenze souboru statí Karla Krejčího Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky: http://i-kanon.cz/2017/08/10/ke-knize-karla-krejciho/

 3. Josef Soukal napsal:

  O čapkovské knize J. Opelíka: http://i-kanon.cz/2017/08/24/jina-kvalita/

 4. Josef Soukal napsal:

  O podpoře literárních časopisů: http://www.h7o.cz/par-napadu-co-s-penezi/

 5. Jiří Kostečka napsal:

  Nemyslím si, že spojení „pozitivní kritika“ je logický nesmysl. Nebudu se dovolávat K. Havlíčka, posuny ve vymezování předmětu odborných disciplin jsou pochopitelné; etymologie slova „kritika“ však odkazuje na starořecké krinein, kritiké techné, to je umění rozlišovat a posuzovat. Tedy nic nutně negativního. S tímto axiomatem se autoři vystavují nebezpečí, že si sami zakážou posuzovat díla nesporných kvalit nebo že se při jejich analýze omezí jen na to, co budou považovat za negativní.

  Také úplně nerozumím výroku „Pojetí kritiky, které bychom chtěli rozvíjet, neklade přímé rovnítko mezi kritiku a odmítání. Naše východiska snad nejlépe vystihuje výrok: Výraz ‚pozitivní kritika‘ je logický nesmysl. Není jiné kritiky než negativní.“ Podle mého názoru tu jde o protimluv: jestliže autoři nekladou „přímé rovnítko“ mezi kritiku a odmítání, znamená to podle mého chápání, že naopak pozitivní kritiku připouštějí (?). Hříčka se slovy negativní – pozitivní v závěru příspěvku na tom nic nemění.

Zanechat odpověď