Počínaje 26. 3. 2017 měníme koncepci příspěvku: Nebudeme ho opakovaně vracet na hlavní stránku – na jednotlivé akce či počiny budeme upozorňovat formou komentářů.

Doplnění 9. 11. 2021:

Pozvánka na panelovou diskusi Dynamické zvraty v životě jednoho českého vzdělance připravenou Společností Ferdinanda Čenského.

Fedinand Čenský

13. 2. 

Ústav pro jazyk český AV

Vyšel slovník podkrkonošského nářečí

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška Petra Janečka „Protektorátní městský folklor mezi textem a kontextem“

31. ledna 2016

Přednáška Xaviera Galmiche „Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století“

26. ledna 2017

Vyšlo tematické číslo České literatury „Samizdat“ 

19. 1. 2017

Znovu upozorňujeme

na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro jazyk český AV

Vychází Slovník afixů užívaných v češtině

Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny

20. 12.

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká

V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Přednáška o české spirituální poezii: Jiří Zízler: Mezi nebem a zemí

26. ledna 2016

Katechetická sekce České biskupské konference

Seminář pro učitele SŠ na téma Bible v literatuře. Pozvánka.

26. ledna 2016 

13. 12..

Národní institut pro další vzdělávání

Prázdninová škola češtiny – soubor materiálů pro výuku žáků-cizinců

9. 12.

Ústav pro jazyk český AV

Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance – TEZE ZVEŘEJNĚNY

3. 12.

Časopis Naše řeč

Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč, 9.–11. ledna 2017

Sdružení Zlatá Bonaventura vyhlašuje literární soutěž

na téma „připadal jsem si jako cizinec, který do onoho města zajel poprvé“
(Josef Straka: Kostel v mlze)

30. 11.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací češtinářů

Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance

6. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2016: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Iva Málková a Kryštof Špidla. Diskutovat s nimi budou Karel Piorecký, Aleš Merenus a přítomné publikum. Moderuje Pavel Janáček.

FF UK

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích

Komentovaná antologie textů

Dneškem (25. 11. 2016) zahajujeme publikování aktuálních informací o akcích a počinech souvisejících s odbornou bohemistikou a bohemistickými aktivitami institucí, škol, knihoven, sdružení, nakladatelů atd. Příspěvek budeme pravidelně aktualizovat. Možnost zveřejňovat u nás informace je otevřená všem seriozním 

25. 11.

ÚČL AV

Pozvánka na Den s českou knižnicí a IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice

V úterý 29. 11. 2016 od 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. V 15:30 následuje IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice.

Na Den s českou knižnicí vás srdečně zvou Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host.

ÚJČ AV

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

269 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  STŘEDA 21. ZÁŘÍ 2022 V 9:30
  Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem
  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  Konference navazuje na již realizované konference čtu a stávám se čtenářem.
  Jejím cílem je představit nové poznatky vzešlé z výzkumů a projektů, ale také dát prostor praktickým zkušenostem a osvědčeným postupům ze všech aktivit podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství u našich žáků, z pohledu různých vědních disciplín.
  Do 11. 9. je možnost přihlásit se k pasivní účasti na konferenci. bit.ly/KonferenceČtu

 2. Josef Soukal napsal:

  Zemřel Vladimír Medek, do češtiny přeložil Sto roků samoty i Harryho Pottera
  https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/zemrel-vladimir-medek/r~3e4011042ebd11ed8980ac1f6b220ee8/

 3. Josef Soukal napsal:

  Mluvíte mezislovansky?
  Chcete mít možnost se bez problémů dorozumět se slovanskými mluvčími z různých zemí – i bez znalosti ruštiny, či jiné cizí řeči? S mezislovanštinou, na bázi staroslověnštiny uměle vytvořeným jazykem s novodobou dvanáctiletou historií a bohatým praktickým využitím, se můžete teoreticky i prakticky seznámit na Mezislovanském dni, který se 21. září uskuteční v Praze na adrese K- Centrum, Senovážné náměstí 23, místnost 102.
  Mezislovanština je pomocný, uměle navržený jazyk, snadno naučitelný k aktivnímu používání mluvčími slovanských jazyků, kteří mu již dostatečně dobře pasívně rozumí bez potřeby předchozího učení. Projekt mezislovanštiny má dnes tisíce příznivců, kteří se setkávají především na internetu. Mezislovanština byla také slyšet ve filmu Nabarvené ptáče. Na jednodenním semináři budou zaškoleni noví zájemci a proběhne také on-line konference se zahraničními hosty. Akce se uskuteční mezi 9 a 17 hodinou. Organizátorem akce je jeden z autorů mezislovanštiny doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
  (ds)

 4. Josef Soukal napsal:

  PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ 2022 V 19:00
  Kdo přečetl celou Babičku? Diskuse s ministrem kultury
  Událost pořádá Asociace malých nakladatelů a knihkupců a Knihovna Václava Havla

  Kdo přečetl celou Babičku nebo Psohlavce? O bibliodiverzitě a knižní praxi.
  Kniha není jen produkt, ale i umělecké dílo, artefakt zaznamenávající lidskou identitu a myšlenky. Proto potřebujeme, aby lidé, kteří takové knihy tvoří, dostávali důstojně zaplaceno. Honoráře korektur 10 korun za normostranu, nebo 150 korun za překlad už by neměly být nikomu nabízeny, natož akceptovány. A přesto jsou. Stejně tak potřebujeme, aby lidé četli. Ale vedeme skutečně dobře děti a mladé lidi ke čtení? Seznamy doporučené literatury často neoplývají zrovna lákavými tituly, které by k dětem a brzy dospělým lidem promlouvaly a reflektovaly jejich životní zkušenost. Narozdíl od jiných médií.
  O tom, jak vytvořit zdravý literární biotop, budeme mluvit s ministrem kultury Martinem Baxou, autorkou dětských knih Ester Starou, odborníkem na čtenářství Jiřím Trávníčkem a manažerkou a básnířkou Annou Štičkovou.
  Moderuje Kateřina Svátková.
  Diskuzi pořádá KnVH a Asociace malých nakladatelů a knihkupců, nová profesní organizace, která prosazuje nejen zájmy malých nakladatelů a knihkupců, ale i čtenářů

 5. Josef Soukal napsal:

  K čemu potřebujeme minulost? Diskuse o roli historie v současné literatuře

  Událost pořádá Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s., Ústav pro studium totalitních režimů a Dějepis v 21. století
  DOX
  Veřejná · Kdokoli na Facebooku i mimo něj
  Stačí zběžný pohled na pulty knihkupectví či na různé knižní ceny, abychom se přesvědčili, že historie patří k oblíbeným tématům současné literatury. Proč tomu tak je? Co nám literární obrazy minulosti mohou nabídnout? Pokud chcete proniknout pod povrch příběhů a klást si otázky po roli historie v současné literární produkci, přijďte na debatu se spisovatelkami Karin Lednickou a Katarínou Kucbelovou a scenáristou a autorem komiksů Vojtěchem Maškem. Diskusi moderuje historik Kamil Činátl.
  Vstupné pro veřejnost: 90,- Kč
  Diskuse proběhne v rámci letní školy pro učitele a učitelky dějepisu „Proč se to stalo a co bude dál“, kterou pořádá Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání ve dnech 23. a 24. srpna 2022.
  Účastníci letní školy mají vstup na diskusi zdarma.

Zanechat odpověď