Počínaje 26. 3. 2017 měníme koncepci příspěvku: Nebudeme ho opakovaně vracet na hlavní stránku – na jednotlivé akce či počiny budeme upozorňovat formou komentářů.

13. 2. 

Ústav pro jazyk český AV

Vyšel slovník podkrkonošského nářečí

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška Petra Janečka „Protektorátní městský folklor mezi textem a kontextem“

31. ledna 2016

Přednáška Xaviera Galmiche „Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století“

26. ledna 2017

Vyšlo tematické číslo České literatury „Samizdat“ 

19. 1. 2017

Znovu upozorňujeme

na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro jazyk český AV

Vychází Slovník afixů užívaných v češtině

Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny

20. 12.

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká

V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Přednáška o české spirituální poezii: Jiří Zízler: Mezi nebem a zemí

26. ledna 2016

Katechetická sekce České biskupské konference

Seminář pro učitele SŠ na téma Bible v literatuře. Pozvánka.

26. ledna 2016 

13. 12..

Národní institut pro další vzdělávání

Prázdninová škola češtiny – soubor materiálů pro výuku žáků-cizinců

9. 12.

Ústav pro jazyk český AV

Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance – TEZE ZVEŘEJNĚNY

3. 12.

Časopis Naše řeč

Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč, 9.–11. ledna 2017

Sdružení Zlatá Bonaventura vyhlašuje literární soutěž

na téma „připadal jsem si jako cizinec, který do onoho města zajel poprvé“
(Josef Straka: Kostel v mlze)

30. 11.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací češtinářů

Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance

6. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2016: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Iva Málková a Kryštof Špidla. Diskutovat s nimi budou Karel Piorecký, Aleš Merenus a přítomné publikum. Moderuje Pavel Janáček.

FF UK

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích

Komentovaná antologie textů

Dneškem (25. 11. 2016) zahajujeme publikování aktuálních informací o akcích a počinech souvisejících s odbornou bohemistikou a bohemistickými aktivitami institucí, škol, knihoven, sdružení, nakladatelů atd. Příspěvek budeme pravidelně aktualizovat. Možnost zveřejňovat u nás informace je otevřená všem seriozním 

25. 11.

ÚČL AV

Pozvánka na Den s českou knižnicí a IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice

V úterý 29. 11. 2016 od 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. V 15:30 následuje IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice.

Na Den s českou knižnicí vás srdečně zvou Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host.

ÚJČ AV

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

 

165 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Pozvánka:

  Vážené kolegyně, vážené kolegové,
  srdečně zveme na další online setkání z cyklu Literárněvědné fórum. V úterý 9. března 2021 můžete od 17 hodin sledovat diskusi Jessie Labov (Central European University) s Piotrem Wciślikem (Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN) o jeho připravované knize Dissident Legacies of Samizdat Social Media Activism: Unlicensed Print Culture in Poland 1976–1990. Jazykem debaty bude angličtina.

  Anotace:
  In lieu of a lecture, Piotr Wciślik will be interviewed by Jessie Labov about his forthcoming book Dissident Legacies of Samizdat Social Media Activism: Unlicensed Print Culture in Poland 1976–1990. The book tells the story of the dissident imaginary of samizdat activists, the political culture they created, and the pivotal role it had in the sustaining the resilience of the oppositional movement in Poland between 1976 and 1990. This unlicensed print culture has been seen as one of the most emblematic social worlds of dissent. Since the Cold War, the audacity of harnessing obsolete print technology known as samizdat to break the modern monopoly of information of the party-state has fascinated many, yet this book looks beyond the Cold War frame to reappraise its historical novelty and significance.

  Diskusi lze sledovat živě na YouTube kanálu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, chcete-li se zapojit do debaty, připojte se k videokonferenci na https://meet.google.com/ofm-ayyo-gjb.

  V jarním cyklu Literárněvědného fóra nás pak ještě čeká:

  13. 4. Cold War Print Cultures II: Jessie Labov in conversation with Piotr Wciślik about Transatlantic Central Europe (anglicky)
  meet.google.com/yiz-zjum-kvx

  11. 5. Kristina Andělová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): „Di do hajzlu, ty sajrajte!“ Spor o kulturu v českém disentu (česky)
  meet.google.com/isv-rtsj-wwf

  Záznamy přednášek jsou i po skončení živého přenosu k dispozici na našem YouTube kanálu.

  V příloze najdete pozvánku na avizovanou březnovou diskusi a přehled akcí jarního cyklu Literárněvědného fóra.

  Těšíme se alespoň virtuálně na shledanou a přejeme pevné zdraví.

  Lenka Patoková

  Mgr. Lenka Patoková
  popularizátorka

  kancelář ÚČL
  promotion of science

  head office

  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
  Institute of Czech Literature of the CAS
  Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  T +420 222 828 126, 728 889 273
  E patokova@ucl.cas.cz
  W http://www.ucl.cas.cz

 2. Josef Soukal napsal:

  Newsletter ÚJČ AV:

  Newsletter ÚJČ
  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  zasílám Vám přehled aktualit za únor.

  S pozdravem

  Hana Mžourková
  Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  Letenská 123/4
  118 51 Praha 1

  Aktuality
  Korpus DIALOG 2.0
  Živa: Přechylování příjmení
  Knižní pocta Františku Štíchovi
  Kniha o slovesném vidu
  Nová publikace o českých nářečích

  23.2.2021

  KORPUS DIALOG 2.0
  Byla zveřejněna nová verze multimediálního korpusu mluvené češtiny: DIALOG 2.0. Obsahuje 1,18 milionu textových slov z 200 diskusních pořadů českých televizí; počet mluvčích je 856. Kromě kompletních konverzačněanalytických transkriptů jsou uživatelům k dispozici také videonahrávky. Vyhledávací program umožňuje k vyhledaným pasážím přehrát odpovídající videozáznam. Více zde.

  Zobrazit více

  15.2.2021

  ŽIVA: PŘECHYLOVÁNÍ PŘÍJMENÍ
  Jazykový koutek Anny Černé v prvním čísle letošní Živy si neklade za cíl rozviřovat otázku, zda ženská příjmení přechylovat, či nepřechylovat. Vychází z praxe v jazykové poradně, na niž se obracejí tazatelé s žádostí o radu, jak v běžné komunikaci zacházet s nepřechýleným ženským příjmením typu Eva Novák či Emma Smetana.

  Zobrazit více

  14.2.2021

  KNIŽNÍ POCTA FRANTIŠKU ŠTÍCHOVI
  Pod názvem Lingvistika – korpus – empirie vydal Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., kolektivní monografii k poctě a životnímu jubileu Františka Štíchy. Pět obsáhlých oddílů je věnováno (podobně jako časopis Korpus – gramatika – axiologie, na nějž se titul zjevně odvolává a jehož šéfredaktorem František Štícha je) současné morfologii, syntaxi, sémantice, slovotvorbě a lingvistice textu s odkazem ke korpusovým datům a jazykové empirii získávané a ověřované na reálných komunikátech různých typů. Na publikaci se 22 kapitolami podílelo 27 českých i zahraničních autorů.

  Zobrazit více

  11.2.2021

  KNIHA O SLOVESNÉM VIDU
  V nakladatelství Akropolis vyšla kolektivní monografie Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině, jež předestírá stručný souhrnný pohled na český slovesný vid, snaží se ho představit v jeho komplexnosti a ve všech souvislostech. Sestává ze čtyř kapitol: 1. Český vid v kostce (Luboš Veselý), 2. Vidová nepárovost sloves na do- implikujících předcházející stejný/podobný děj (a otázky související) (Vojtěch Veselý), 3. Vidová nepárovost v češtině ve srovnání s ruštinou (Ondřej Bláha), 4. Metody výzkumu vidu a způsobu slovesného děje (Jan Chromý).

  Zobrazit více

  4.2.2021

  NOVÁ PUBLIKACE O ČESKÝCH NÁŘEČÍCH
  V nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci vyšla kniha Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů, jejímiž autory jsou M. Ireinová, V. Voženílek, M. Pospíšil, J. Koníček a A. Vondráková. Atlas novou formou přibližuje problematiku krácení samohlásek v našich nářečích a je pozoruhodný svým ztvárněním analytických a syntetických nářečních map v nově sestaveném znakovém klíči. Z analytických map znázorňujících krácení vokálů u 16 vybraných slov byly typizací a regionalizací sestaveny mapy syntetické přinášející pohled na 6 typů a 13 regionů krácení vokálů.

  Zobrazit více

  V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:

  zda se má příjmení Biden v češtině vyslovovat jako [bajdn], nebo jako [bajden];
  jaké jsou významy slova viněta;
  zda se správně píše sv. Dyndy, nebo sv. Dindy;
  jaká je v češtině správná výslovnost slova personál;
  zda lze ve spisovné češtině používat slovo naklidit;
  zda byly brusle pojmenovány po městě Brusel;
  jak zní přídavné jméno od názvu peruánského města Cuzco;
  kolik -n- by se mělo psát v názvu festivalu Třídení/Třídenní.
  Další novinky:

  V rozhovoru pro regionalnitelevize.cz pohovořila Kamila Smejkalová z oddělení jazykové kultury o přejímání nových slov do češtiny.
  Klára Trsková se ve svém příspěvku na stránce nastenka.neologismy.cz zaměřuje na nové slovo flaus a jeho odvozeniny.

 3. Josef Soukal napsal:

  Zasláno:
  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  rádi bychom Vás informovali o tom, že nově je k dispozici český překlad průvodce vytvořeného v rámci projektu READ ON (tj. ČTI DÁL). Najdete ho na adrese https://readon.eu/…/id=400L1/the_read_on_project_guide.
  Projekt si klade za cíl inspirovat mládež k tomu, aby našla svou cestu k literatuře, a to nejenom ke čtení, ale také k vlastní tvorbě. Průvodce nabízí řadu námětů, jak je v praxi možné postupovat, a naznačuje, které aktivity se v zahraničí úspěšně osvědčily. Je určen pro všechny profese, které pracují s mládeží ve věku od 12 do 19 let, tedy například pro učitele či knihovníky.
  READ ON je čtyřletý projekt, který byl zahájen v roce 2017 a podílí se na něm sedm organizací ze šesti zemí. Je financován z evropského programu Kreativní Evropa. Další podrobnosti najdete na adrese https://readon.eu/ nebo na Facebooku: https://www.facebook.com/readoneu.
  Průvodce představíme také v článku, který bude publikován v Bulletinu SKIP (https://bulletinskip.skipcr.cz/).
  Český překlad projektu zajistila Knihovna města Ostravy, děkujeme !
  Budeme velmi rádi, pokud budete informaci o českém překladu průvodce šířit dále a samozřejmě pokud průvodce využijete i ve své praxi.
  Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
  Předseda SKIP
  Národní knihovna ČR

Zanechat odpověď