Aktuality
26.9.2023
NOVÝ DÍL PODCASTU VE SLOVECH
Podcast v rámci webu Ve slovech má nový díl. Jeho hostem je Vojtěch Kessler z Historického ústavu AV ČR. Marta Šimečková s ním mluvila o povaze, způsobu zpracování a možnostech využití dat v Databázi dějin všedního dne, která zahrnuje i jazykově zajímavý materiál.
Zobrazit více
 
25.9.2023
MIMOŘÁDNÁ CENA JOSEFA HLÁVKY PRO ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO
Kolektiv autorů Etymologického slovníku jazyka staroslověnského obdrží Mimořádnou cenu Josefa Hlávky. Ocenění uděluje Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových mimořádnému vědeckému dílu, které navazuje na českou i evropskou kulturní a humanistickou tradici. Slavnostní předání proběhne 16. listopadu na zámku v Lužanech.
Zobrazit více
 
18.9.2023
PŘEDNÁŠKA: „NA HROB PREJ AŤ MU DAJ TU TRUMPETU“ (DVĚ SONDY DO TEXTOVÉ VÝSTAVBY LIDOVÝCH ZPĚVŮ)
Zveme vás na přednášku Petra Nejedlého „Na hrob prej ať mu daj tu trumpetu“ (Dvě sondy do textové výstavby lidových zpěvů). Pronese ji v rámci podzimního běhu přednášek Jazykovědného sdružení ve čtvrtek 5. října 2023 od 17:30 v posluchárně číslo 18 na Filozofické fakultě UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Anotaci najdete zde.
Zobrazit více
 
14.9.2023
VYŠLA NAŠE ŘEČ 4/2023
Ve čtvrtém čísle Naší řeči (4/2023) se Vojtěch Veselý zabývá dvojznačností kvantovacích sloves a recipročních výrazů v konstrukcích s násobnými číslovkami. Petr Nejedlý v rubrice Drobnosti odpovídá na otázku, odkud se vzalo slovo sluzej. Zprávy přinášejí informace o obsahu ročníků 70.–73. časopisu Český jazyk a literatura a o přednáškách v Kruhu přátel českého jazyka v akademickém roce 2022/2023. Ludmila Uhlířová recenzuje knihu K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu.
Zobrazit více
 
14.9.2023
ODEŠLA DOKTORKA JAROSLAVA HLAVSOVÁ
V sobotu 9. září 2023 ve věku 89 let zemřela PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc., dialektoložka a etnoložka, dlouholetá pracovnice Ústavu pro jazyk český, spoluautorka Českého jazykového atlasu a popularizátorka lingvistiky. Více o její životní dráze a významu se dočtete zde.
Zobrazit více
 
8.9.2023
NÁŘEČNÍ ZVUKOVÝ PANEL OCENĚN NA MEZINÁRODNÍ KARTOGRAFICKÉ KONFERENCI
V srpnu se v jihoafrickém Kapském Městě konala 31. mezinárodní kartografická konference s přehlídkou map. Odborná porota mezi 25 výstupy z celého světa v kategorii Story Maps ocenila 3. místem zvukový panel Jak se kde mluvilo a mluví, na němž se podílely i kolegyně a kolegové z dialektologického oddělení ÚJČ. Všechna naše soutěžící díla jsou dostupná na webu Česká nářečí.
Zobrazit více
 
6.9.2023
VESMÍR: MÁTE VŠETKO ZATIAĽ? – ZATIAĽ JO!
Jak má mluvit Čech na Slovensku? Je povýšené předpokládat rozumění češtině? A může nedokonalá snaha o slovenštinu působit spíš vstřícně, směšně, nebo dokonce neuctivě? Ondřej Dufek v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2023/9) uvažuje, kdy je lepší přizpůsobit se komunikačně okolí a kdy se o to radši nepokoušet. Více se dočtete zde.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli
že výraz co nevidět zatím nemá nakročeno k přechodu ke spřežkám;
že slova elektrický a elektronický, ač slovotvorně odlišná, se v praxi používají obdobně;
jak se píše slovo kidlit/kydlit ve smyslu ‚zabíjet, pobít nepřítele‘ v prostředí počítačových her;
jak utvořit přídavné jméno od slova pokémon.
Další novinky
Jiří Rejzek přibližil v analýze Deníku N vývoj denotační i konotační složky významu slova vlastenec.
Žaneta Dvořáková v souvislosti s Dnem české státnosti poskytla krátký rozhovor o jménu Václav pro Radio Prague International.
Martin Prošek připravil pro plzeňský rozhlas dva jazykové koutky – o psaní a výslovnosti slova svatba a o slovesech utvořených od citoslovcí, jako jsou pípnoutcinknout nebo buchnout.
Ondřej Bláha ve svém pořadu Okolo češtiny Českého rozhlasu Olomouc publikoval čtyři nové jazykové fejetony – o slovesu sestávat a vlivu jazykové analogie, o výrazech tajemník a tajný rada, o nářečních variantách přibližnostní částice asi a o tom, jak se z prince Charlese stal Karel III.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď