23. 5. 2022
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOST
V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 83, 2022, č. 2) představují Sara Košutar a Ana Matić Škorić psycholingvistický výzkum implicitních kauzálních vztahů u vybraných chorvatských sloves. Beata Jarosz nastiňuje vývoj profesní mluvy polských žurnalistů v uplynulých několika stoletích. Jan Křivan a Jana Šindlerová referují o změnách v morfologické anotaci korpusů řady SYN (ČNK). Kompletní obsah čísla naleznete zde.
Zobrazit více
 
16. 5. 2022
VYŠEL ČASOPIS ACTA ONOMASTICA 1/2022
Nové číslo časopisu Acta onomastica přináší 16 studií. Mimo jiné se v něm Martina Ptáčníková zamýšlí nad možnou etymologií pomístního jména Kalabon a Martina Zirhutová analyzuje výskyt apelativa necky a jeho dalších nářečních synonym v pomístních jménech v Čechách. Číslo dále obsahuje pět recenzí, rubriku onomastických zpráv a kroniku, kde nalezneme rozhovor Žanety Dvořákové s Jitkou Malenínskou a bibliografii Jitky Malenínské, kterou zpracovala Jana Papcunová. Celý obsah čísla najdete zde.
Zobrazit více
 
16. 5. 2022
OBHAJOBA DISERTACE BOHUMILA VYKYPĚLA
Bohumil Vykypěl bude 13. června obhajovat disertační práci Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte (její teze jsou ke stažení zde) a ucházet se o získání titulu doktor věd (DSc.). Veřejná obhajoba proběhne v češtině ve 13:30 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1, horní zasedací sál, 3. poschodí).
Zobrazit více
 
13. 5. 2022
ČTYŘI PŘEDNÁŠKY O NÁŘEČÍCH A JEJICH VÝZKUMU VE VLASTIVĚDNÉM MUZEU OLOMOUC
V rámci výstavy Kriticky ohrožené jevy našich nářečí ve Vlastivědném muzeu v Olomouci nabízí dialektologické oddělení ÚJČ kromě edukačního programu pro školy i sérii čtyř úterních přednášek od 17. května do 28. června. Program najdete na novém webu ceskanareci.cz.
Zobrazit více
 
10. 5. 2022
VYŠLA NAŠE ŘEČ 2/2022
Ve druhém letošním čísle Naší řeči naleznete dva články a dvě drobnosti. V úvodním příspěvku se Dimitrij Timofejev věnuje (re)ediční praxi Daniela Adama z Veleslavína, ve druhé studii se Markus Giger zaměřuje na rezultativa se jmenným a složeným tvarem n-/t-ového příčestí z hlediska jejich korpusového značkování. V sekci Drobnosti Ondřej Dufek zjišťuje jmenný rod slova, jež má v nominativu plurálu podobu šéry, a Sylva Nzimba se zabývá významy slov s komponentem –braní. Celý obsah čísla najdete zde.
Zobrazit více
 
9. 5. 2022
VESMÍR: NEPOTŘEBNÉ BOHATSTVÍ ČEŠTINY
Říká se, že čeština je krásná a bohatá. Ale co když spoustu toho „bohatství“ skoro nikdo nepotřebuje? Se samozřejmou hodnotou možnosti rozlišovat významové tóny polemizuje Ondřej Dufek ve svém jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2022/5). Více se dočtete zde.
Zobrazit více
 
2.5.2022
TROJICE VĚDCŮ PŘEVZALA MEDAILI JOSEFA DOBROVSKÉHO
Na slavnostním předávání 2. května 2022 obrželi Jana HoffmannováJiří Kraus a Ludmila Uhlířová od Akademie věd ČR čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách. Všechny tyto vynikající vědecké osobnosti byly či jsou dlouhodobě spjaty s Ústavem pro jazyk český AV ČR a vytvořily v něm výrazné vědecké dílo.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
jak se v češtině vyslovuje jméno Roosevelt;
kolik spisovných výslovností má rozloučení na shledanou;
které ze zápisů výrazu eňo ňůňo / eňo ňúňo / eňo ňuňo / eňo ňěňo /  lze doporučit;
jestli se 45 minut zapisuje jako třičtvrtěhodinatři čtvrtě hodina nebo ještě jinak;
kam je lepší napsat fleška nebo flashka a kam spíš flashdisk či flash disc;
jestli se pro označení pikantního korejského salátu z fermentované zeleniny hodí kimchikim-chikimcheekim cheekimčchi nebo prostě kimči;
jestli je pravda, že se v češtině manifestuje za něco, ale demonstruje jedině proti něčemu;
zda jsou kohouty nebo ventily výpustní, či výpustné;
jestli je správně farní, nebo farská zahrada a jestli obě přídavná jména znamenají totéž, nebo se vyskytují v odlišných spojeních.

Další novinky:
O jazykové stránce současné situace Ukrajinců v Česku, o vlivu sociálních sítí na ovládání pravopisu nebo o spisovnosti, kultivovanosti a adekvátnosti mluvila v Českém rozhlase v pořadu Osobnost Plus Markéta Pravdová.
Martin Prošek hovořil pro Český rozhlas Dvojka v pořadu Káva o čtvrté o slovosledu v češtině a pro plzeňský Český rozhlas vytvořil tři nové jazykové koutky.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď