Aktuality


27.10.2021
POZVÁNKA NA ONLINE PŘEDNÁŠKU

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky Na slyšenou, na shledanou aneb Jak se loučíme, když se nevidíme, kterou prosloví Ondřej Dufek. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 11. 11. 2021 od 18 hodin. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center. Podrobnou anotaci naleznete níže.

Zobrazit více
 


19.10.2021
ŽIVA: EXTINKCE ANEB O SMRTI SMRŤOUCÍ

Stěžejním tématem nového monotematického čísla časopisu Živa (5/2021) je extinkce. Termín latinského původu bývá v českých textech někdy nahrazován výrazy vymírání, vyhubení či vymizení. Protože významový rozdíl těchto slov vysvětluje jiný příspěvek, jazykový koutek Anny Černé se věnuje jak původu jednotlivých výrazů, tak výrazům příbuzným a rovněž ustáleným obratům s výrazem smrt užívaným v češtině.

Zobrazit více
 


18.10.2021
PŘEDNÁŠKA: ONOMASTIKA A…

Zveme vás na přednášku Pavla Štěpána (oddělení onomastiky ÚJČ) s názvem Onomastika a…, která představí vztah onomastiky k ostatním lingvistickým disciplínám. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 20. října 2021 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci naleznete zde.

Zobrazit více
 


17.10.2021
TÝDEN AKADEMIE VĚD ČR 2021

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 se uskuteční největší vědecký festival Týden Akademie věd ČR, který je přímým pokračovatelem Týdne vědy a techniky AV ČR. Na bohatém programu této akce se jako každý rok podílí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům, stejně jako široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, semináře či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Informace o připravovaných akcích Ústavu pro jazyk český AV ČR, včetně možnosti případné registrace, naleznete zde.

Zobrazit více
 


14.10.2021
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLOU ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO PEDAGOGY

Ve dnech 11.–13. 10. 2021 se konal již devátý ročník Školy českého jazyka a literatury. Tento kurz určený pro pedagogy středních škol pořádá Ústav pro jazyk český a Ústav pro českou literaturu ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR již od roku 2012. Více informací o průběhu akce a fotogalerii můžete najít v článku Jak lépe učit český jazyk a literaturu? Pedagogové se inspirují v Akademii věd.

Zobrazit více
 


7.10.2021
POZVÁNKA NA MEZIOBOROVÉ KOLOKVIUM HISTORICKÝ TEXT A JEHO INTERPRETACE

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 20. až 22. října 2021 na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Program akce najdete zde. Konání kolokvia je podpořeno programem Strategie AV21 Akademie věd České republiky.

Zobrazit více
 


7.10.2021
INDIVIDUALITA UŽIVATELE JAZYKA: VÝZVA K ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Časopis Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do tematického čísla Individualita uživatele jazyka, které připravuje hostující editor Jan Volín. Číslo se bude věnovat idiosynkratickým produkčním, případně i percepčním mechanismům, které se odrážejí jak v psaných, tak v mluvených textech. Rukopisy zašlete e-mailem na adresu redakce do 31. ledna 2022. Více informací najdete zde.

Zobrazit více
 


6.10.2021
OCENĚNÍ PRO SLOVANSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS

V pátek 1. 10. 2021 proběhlo slavnostní vyhlášení 13. ročníku Cen Nakladatelství Academia. Cenu poroty získaly editorky Martina Ireinová a Petra Přadková za publikaci Slovanský jazykový atlas, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Atlas vznikl v rámci mezinárodního projektu, jehož se účastní akademická a univerzitní pracoviště 13 zemí.

Zobrazit více
 


4.10.2021
POZVÁNKA NA ONLINE PŘEDNÁŠKU

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky o pojmenování barev v současné češtině, kterou prosloví Michaela Lišková. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 14. 10. 2021 od 18 hodin. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center. Podrobnou anotaci naleznete níže.

Zobrazit více
 


1.10.2021
POZVÁNKA NA KONFERENCI O SLOVOTVORBĚ

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů vás zvou na mezinárodní vědeckou konferenci Česká slovotvorná koncepce v kontextu slovanské jazykovědy, konané u příležitosti 110 let od narození a 20 let od úmrtí Miloše Dokulila. Konference se uskuteční 21.–23. září 2022 v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1. Podrobnější informace k tematickým okruhům naleznete zde, k podání přihlášek zde.

Zobrazit více
 


V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
co znamená výraz procovský a jak se čte;
jaký je význam slova hrudník;
zda lze říci v nohou postele, nebo jen v nohách postele;
zda lze odlišit práce, které se zabývají nejrůznějšími projekty v širokém slova smyslu, od prací, které se zabývají přímo projektovou dokumentací, tvorbou stavebních projektů, tak, že pro první uvedený typ použijeme spojení projektové práce a pro druhý typ projekční práce;
zda se liší vazby sloves vážit si a cenit si;
jaký je z vývojového hlediska význam slova bžunda.
 
Další novinky:
Klára Trsková se ve svém příspěvku na stránce nastenka.neologismy.cz věnovala novým slovům, která do češtiny přešla z portugalštiny.
Ředitel ÚJČ Martin Prošek pohovořil v pořadu Káva o čtvrté (ČRo Dvojka) o jazyce mladých a obecněji i o tom, co formuje a ovlivňuje naše jazykové kompetence
Klára Trsková se ve svém příspěvku na stránce nastenka.neologismy.cz zabývala novými slovy z oblasti výchovy dětí.
V rámci semináře o lidovém tanci a kroji, který se konal 30. října, proběhla přednáška Stanislavy Spinkové a Filipa Kubečka s názvem Specifika dialektů v jižní středomoravské nářeční podskupině.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď