30.11. 2021
VYŠEL ČASOPIS ACTA ONOMASTICA 2/2021
Nové číslo časopisu Acta onomastica (2/2021) přináší deset studií, mezi nimi například článek Hany Mžourkové a Heleny Dobrovoljc o problematice přechylování v Česku a ve Slovinsku nebo příspěvek Martiny Ptáčníkové o pomístních jménech tzv. Českého koutku. Dále obsahuje tři recenze, řadu onomastických zpráv o konferencích a o soudním znalectví, v neposlední řadě zde najdete rozhovor Žanety Dvořákové s Marií Novákovou o její onomastické práci.
Zobrazit více
 
30.11. 2021
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOST
V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 82, 2021, č. 4) se Magda Ševčíková zabývá slovotvornými vztahy mezi bezpříponovými substantivy a příbuznými slovesy v češtině. Ukazuje, že směr tvoření u substantiv koreluje se způsobem, jak příslušná slovesa tvoří vidový protějšek. Karel Komárek analyzuje v rozsáhlé studii odchylky od neutrálního slovosledu v české poezii 19. a 20. století. Kompletní obsah čísla naleznete zde.
Zobrazit více
 
23.11. 2021
ODEŠEL DOKTOR OTAKAR ŠOLTYS
18. listopadu ve věku nedožitých 71 let zemřel PhDr. Otakar Šoltys, CSc., dlouholetý pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV. Do ÚJČ nastoupil po absolvování studia češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od poloviny 70. let se zde podílel na práci oddělení gramatiky; od roku 1983 se pak stal vedoucím úseku teorie jazyka, utvořeného v rámci oddělení současného českého jazyka. V ÚJČ působil do roku 1990. Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patřila syntax, sémantika a pragmatika přirozeného jazyka.
Zobrazit více
 
21.11. 2021
ÚSPĚCH STUDENTSKÝCH STÁŽÍ ÚJČ
V pátek 19. listopadu 2021 byly zveřejněny výsledky závěrečné konference studentských stáží v rámci projektu Otevřená věda. V kategorii humanitních a společenských věd se na 2., sdíleném místě umístily studentky Eliška Dvořáková a Lenka Veverková se stáží Hledá se dialektolog! Značka spěchá (pod vedením dr. Marty Šimečkové) a Jiří Novák se stáží Fonetická stáž aneb [vískum víslovnosťi přejatíx slof] (pod vedením dr. Veroniky Štěpánové). Více se dozvíte pod tímto odkazem.
Zobrazit více
 
15.11. 2021
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O POPULARIZAČNÍM DISKURZU
Zveme vás na odborný seminář s názvem Popularizační diskurz z pohledu stylistiky, naratologie, historiografie, který pořádá Jazykovědné sdružení ČR. V rámci semináře prosloví Jana Hoffmannová (oddělení stylistiky a sociolingvistiky) svou přednášku Popularizace historie v současných českých časopisech (s odlišnými adresáty). Seminář se koná 25. listopadu 2021 v budově AV ČR, Národní třída 3, Praha 1, v místnosti č. 206, kompletní program je dostupný zde.
Zobrazit více
 
1.11. 2021
STÁŽE OTEVŘENÉ VĚDY V ROCE 2022
V rámci projektu Otevřená věda, kterou Akademie věd ČR pořádá za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, byly vypsány stáže pro středoškolské studenty na rok 2022. V Ústavu pro jazyk český nabízíme stáž zaměřenou na fonetiku (vede dr. Veronika Štěpánová) nebo na dialektologii (pod vedením dr. Marty Šimečkové). Více se dozvíte pod tímto odkazem.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
zda se správně píše normanský, nebo normandský;
zda judikatorní a judikaturní znamenají totéž;
jak by se pojmenoval muž, který by vykonával povolání hospodyně v domácnosti;
zda přijel svatý Martin na brůně, nebo na bělouši;
zda se píše zvlášť říct po lopatě, nebo to může být i dohromady říct polopatě;
jak počeštit název stomatologického výrobku, který se v angličtině označuje slovem overlay;
zda je možné spojení množárna psů;
jaké je obyvatelské jméno od Slovácka;
jakou podobu má obyvatelské jméno utvořené od zeměpisného jména Brňany (obec v okr. Litoměřice). 

Další novinky:
V rámci Týdne Akademie věd ČR proběhla 1. listopadu online přednáška, v níž Anna Vrbová (oddělení jazykové kultury) představila Internetovou jazykovou příručku, její přípravu i současný obsah, způsoby jejího využití a mnoho dalších zajímavých i užitečných informací o tomto jazykovém zdroji. Záznam přednášky je k dispozici zde.

Pro naše ekonomicko-technické oddělení hledáme samostatného účetního – samostatnou účetní. Veškeré informace naleznete zde.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď