25.1.2022

VÝSTAVA O BOŽENĚ NĚMCOVÉ, JEJÍM DÍLE A NAŠEM VZTAHU K NÍ

Zveme vás do Národní knihovny na výstavu Božena Němcová. Osobnost – dílo – mýtus, výsledek práce čtyř institucí podpořený Strategií AV21, na němž se za Ústav pro jazyk český podílel Petr Nejedlý. Němcovou výstava představuje ve vzájemném napětí známých biografických reálií, literárního díla a jeho pozdějšího fungování v české kultuře i ohlasu ve světě. Ve výstavní chodbě pražského Klementina ji můžete navštívit do 19. března 2022. Více informací najdete na webu NK nebo ÚČL.

Zobrazit více

18.1.2022

Z JAZYKOVĚDNÝCH AKTUALIT 2021/3–4

Právě vyšlo nové vydání Jazykovědných aktualit. Z jeho obsahu upozorňujeme např. na článek Žanety Dvořákové Pojmenuj exoplanetu a článek Michaely Liškové, Barbory Procházkové a Martina Šemelíka Hesla z Akademického slovníku současné češtiny publikovaná mimo abecední pořadí: tematický okruh koření. Kromě nich v čísle najdete i recenze Michaely Liškové nebo Martina Šemelíka. Martin Šemelík a Karla Tvrdá přispěli i zprávami do rubriky Kronika, kde mj. vyšla gratulace Olze Müllerové k blížícím se kulatým narozeninám a vzpomínky na Naďu Svozilovou a Vladimíra Mejstříka, někdejší pracovníky ÚJČ. Celé dvojčíslo Jazykovědných aktualit najdete zde.

Zobrazit více

12.1.2022

Z POLSKÉHO ČASOPISU SLAVIA OCCIDENTALIS

V aktuálním čísle poznaňského časopisu Slavia Occidentalis vyšly mimo jiné článek Marty Šimečkové (Dis)kontinuita češtiny 16.–18. století na příkladu hláskosloví a recenze Bohumila Vykypěla na nové vydání „náměšťské“ Gramatiky české v edici Ondřeje Koupila. Celý obsah čísla včetně těchto dvou textů najdete zde.

Zobrazit více

7.1.2022

POZVÁNKA NA ONLINE PŘEDNÁŠKU

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky Redokojo kolajdo aneb nářečí českého jazyka ve 21. století, kterou prosloví Marta Šimečková. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 27. 1. 2022 od 18 hodin. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center. Podrobnou anotaci naleznete zde.

Zobrazit více

5.1.2022

Z POLSKÉHO ČASOPISU STYLISTYKA

V posledním čísle polského časopisu Stylistyka najdete mimo jiné článek J. Hoffmannové Emocionalita a expresivita, kritika a hodnocení v on-line sportovních přenosech a v reakcích fanoušků, článek M. Vondráčka Expresivita jazykových dokladů lingvistických studií a článek J. Bílkové, J. Knobové a S. Podojilové K emotivnosti diskurzních markerů ve spontánní mluvené komunikaci. Dále zde vyšla gratulace J. Zemana k loňskému jubileu J. Hoffmannové a také recenze S. Gajdy na knihu Jak je důležité míti styl, kterou při téže příležitosti vydal Ústav pro jazyk český AV ČR. S celým obsahem čísla se lze seznámit zde.

Zobrazit více

3.1.2022

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE

Vyšlo nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. V něm pokračuje diskuse věnovaná jazykovému úzu, kodifikaci a jazykovému plánování. Martin Beneš a Ondřej Dufek polemicky reagují na článek Vojtěcha a Luboše Veselých publikovaný ve 20. čísle KGA. Ondřej Bláha se ve svém článku zabývá distributivy typu pobít, pomřít, povyhazovat. Variantní tvary sloves vzoru sází a od nich odvozená procesuální adjektiva jsou předmětem zájmu Terezy Nádassy a Roberta Adama. František Štícha sleduje distribuci indikativu a kondicionálu po spojce aniž. Kontraditorické antonymii u sloves věnuje pozornost Vojtěch Veselý. Obsah čísla s abstrakty najdete zde.

Zobrazit více

V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:

Další novinky:

  • Šimon Tesař z dialektologického oddělení zjišťuje, jaké názvy se dnes užívají pro jeden druh opylujícího hmyzu. Dotazníkového šetření se můžete zúčastnit vyplněním tohoto formuláře.
  • Žaneta Dvořáková z oddělení onomastiky poskytla rozhovor o příjmeních. Přečíst si ho můžete zde.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď