Aktuality

26.4.2022
VISEGRÁDSKÝ GRANT NA VÝZKUM JAZYKOVÝCH KONTAKTŮ V OBLASTI JMEN
Mezinárodní tým onomastiků získal grant od Mezinárodního visegrádského fondu na projekt Your name is your history – Personal names as common cultural heritage of the V4 region (Vaše jméno je vaše historie – osobní jména jako společné kulturní dědictví v regionu V4). Českou stranu zastupují Pavel Štěpán a Žaneta Dvořáková z oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR. Spolu s kolegy z Maďarska, Polska a Slovenska se budou zabývat výzkumem jazykových kontaktů v oblasti rodných jmen a příjmení.
Zobrazit více
 
22.4.2022
ODEŠEL PROFESOR JAN KOŘENSKÝ
V sobotu 16. 4. 2022 ve věku nedožitých 85 let zemřel prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. V Ústavu pro jazyk český prožil podstatnou část své vědecké dráhy, během níž se stal jedním z vůdčích představitelů synchronní bohemistiky a obecné lingvistiky nejen své generace, autorem řady fundamentálních textů včetně monografie Konstrukce gramatiky ze sémantické báze (1984) nebo teoretické koncepce druhého dílu akademické Mluvnice češtiny (1986).
Zobrazit více
 
21.4.2022
ŽIVA: POKLONA PAMPELIŠKÁM
jazykovém koutku Anny Černé ve 2. letošním čísle Živy se dozvíte, jaký význam mělo pro naše předky slovo rostlinář a jak rozsáhlé mohou být dochované herbáře. Krátce se zastavíme u Mattioliho herbáře z 1. poloviny 16. století. A možná budete překvapeni, kolik lidových názvů rostliny s nápadným zářivě žlutým květenstvím nabízí Český jazykový atlas.
Zobrazit více
 
21.4.2022
PŘEDNÁŠKA: DIABIBLE.COM – NÁSTROJ K SROVNÁVÁNÍ BIBLICKÝCH PŘEKLADŮ
Zveme vás na přednášku českobudějovické pobočky Jazykovědného sdružení ČR Diabible.com – nástroj k srovnávání biblických překladů, kterou v pondělí 25. 4. 2022 od 18:25 prosloví Andrea Svobodová a Kateřina Voleková. Přednáška se koná v učebně S3 budovy Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na adrese Branišovská 31a. Anotaci najdete zde.
Zobrazit více
 
21.4.2022
ONLINE PŘEDNÁŠKA: STAROSLOVĚNSKÉ DĚDICTVÍ VE STARÉ ČEŠTINĚ
V pondělí 25. 4. 2022 od 18:00 prosloví Bohumil Vykypěl přednášku Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Přednášku pořádá Pražský lingvistický kroužek a můžete se k ní připojit na platformě Zoom. Anotaci přednášky najdete zde.
Zobrazit více
 
19.4.2022
VÝSTAVA KRITICKY OHROŽENÉ JEVY NAŠICH NÁŘEČÍ
Zveme vás na výstavu Kriticky ohrožené jevy našich nářečí, kterou můžete navštívit od 1. 5. do 30. 6. 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Připravilo ji dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Čekají na vás nářeční mapy, zvukové ukázky, kvízy a mnohé další.
Zobrazit více
 
13.4.2022
LJUBOV OSTAŠOVÁ PŘICHÁZÍ NA STÁŽ DO ODDĚLENÍ ONOMASTIKY
V rámci programu AV ČR pro ukrajinské vědce rozšíří tým oddělení onomastiky doc. Ljubov Ostašová ze lvovské univerzity se svým výzkumem antroponymie. Těší nás, že jsme díky programu Researchers at Risk Fellowship mohli stáž nabídnout, že se doc. Ostašová přihlásila a že můžeme díky schválení Akademickou radou rozvíjet výzkumnou spolupráci.
Zobrazit více
 
12.4.2022
LIPNICKÁ BIBLE ZÍSKALA MAGNESII LITERU ZA NAKLADATELSKÝ ČIN ROKU 2021
Kolektivní monografie Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, na které se kapitolou o českých biblických překladech počátku 15. století podílely pracovnice oddělení vývoje jazyka ÚJČ, získala ocenění Magnesia Litera v kategorii nakladatelský čin roku 2021. Rukopis Lipnické bible si můžete virtuálně prolistovat na webu, další informace najdete na facebooku.
Zobrazit více
 
6.4.2022
VESMÍR: V UKRAJINĚ
Na Ukrajině, ale v RuskuNa Ukrajinu, ale do Ruska? Pozadí a vyhlídkám na vývoj užívání předložek ve spojení s Ukrajinou se ve společném jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2022/4) věnují Hana Prokšová a Ondřej Dufek. Více se dočtete zde.
Zobrazit více
 
5.4.2022
Z ČASOPISU BOHEMICA OLOMUCENSIA
V nejnovějším čísle časopisu Bohemica Olomucensia vyšly mimo jiné články Petra Nejedlého o jazyce lidových písní a Terezy Kopecké o lexému doktor v českých nářečí. Jindřiška Svobodová napsala jubilejní medailon Jany Hoffmannové informující také o sborníku Jak je důležité míti styl. Zpráva Martiny Ireinové a Marty Šimečkové připomíná dialektologická jubilea uplynulého roku včetně devadesátin Jana Balhara. Celé číslo najdete zde.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
jestli je předcházení sociálním patologiím prevence jevů sociálně patologickýchsociálně-patologických, nebo sociálněpatologických;
jak zapsat sex-appeal pravopisně adaptovaně – jestli sexepílsex-epíl, nebo ještě jinak;
kde se v češtině vzalo slovo buchta;
jestli jsou kraslice zdobené pruhy pruhatépruhovaté, nebo pruhované;
co znamená slovní spojení dveřová komedie;
jestli chodí častěji Mohamed k hoře, nebo hora k Mohamedovi;

Další novinky:
Jazykové otázky vyvolané ruskou agresí vůči Ukrajině komentoval pro deník Metro Martin Prošek, výklad ÚJČ o užívání jména hlavního ukrajinského města Kyjev zmiňuje i příspěvek České televize.
Michaela Lišková v rozhovoru v časopise AΩ / Věda pro každého přiblížila výzkum neologismů.
Jana Georgievová na blogu Novinky z excerpce píše o výrazech spjatých s cizím prostředím, které někdy víc než o něm vypovídají o nás.
Čtyři nové jazykové koutky vytvořil pro plzeňský Český rozhlas Martin Prošek.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď