Aktuality
Etymologický slovník jazyka staroslověnského očima autorů a uživatelů
Pozvánka na Svět knihy
Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Brně
Živa: Jazykový výlet do Českého krasu
Vesmír: Psaná a mluvená podoba slov*a
28.4.2023
ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO OČIMA AUTORŮ A UŽIVATELŮ
Při příležitosti dokončení Etymologického slovníku jazyka staroslověnského a 70. výročí svého založení pořádá etymologické oddělení 18. května 2023 v Brně kulatý stůl s názvem Etymologický slovník jazyka staroslověnského očima autorů a uživatelů. Program a další podrobnosti naleznete zde.
Zobrazit více
 
27.4.2023
POZVÁNKA NA SVĚT KNIHY
Zveme vás na knižní veletrh Svět knihy Praha 2023, který se koná od čtvrtka 11. do neděle 14. května. Ústav pro jazyk český AV ČR se zapojil do přípravy stánku Akademie věd ČR společně s dalšími deseti ústavy z oblasti humanitních a společenských věd. Přijďte si prohlédnout všechny časopisy ÚJČ a pestrou vydavatelskou nabídku našich kolegů na pražské výstaviště v Holešovicích.
Zobrazit více
 
26.4.2023
VÝSTAVA KRITICKY OHROŽENÉ JEVY NAŠICH NÁŘEČÍ V BRNĚ
Zveme vás do Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kde můžete od 1. do 31. května 2023 navštívit výstavu Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Dozvíte se na ní, čím se dialekty češtiny odlišují, nebo můžete na mapách najít místo, kde jste se narodili, a výrazy, které zde byly běžné pro vaše předky. Výstavu připravilo dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Zobrazit více
 
17.4.2023
ŽIVA: JAZYKOVÝ VÝLET DO ČESKÉHO KRASU
Jazykový koutek Anny Černé ve 2. čísle Živy nabízí čtenářům možnost zpestřit si procházku po největším krasovém území v Čechách jazykovým výkladem některých slov, která se k tomuto území vážou. Dozvíte se např. původ slov krasvápno a krápník nebo to, proč se liší počet k ve slovech měkkýš a měkoučký i co mají společného slova trilobit a triviální.
Zobrazit více
 
4.4.2023
VESMÍR: PSANÁ A MLUVENÁ PODOBA SLOV*A
Jak zvukově odlišíme velká a malá písmena? Je slyšet délka pauzy značené čárkou, středníkem, tečkou, odstavcem…? Jak „říct“ uvozovky? Ondřej Dufek v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2023/4) ukazuje, že psaná a mluvená forma jazyka si neodpovídají jedna ku jedné, a že když něco nejde přímočaře přečíst, není to nutně špatné. Více se dočtete zde.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
jak se skloňuje slovo gadžo/gádžo/gadža/gádža;
jak psát zkratkou anglické okay;
proč je v češtině slovo party (párty) rodu ženského, tedy ta party, a nikoli ten party nebo to party;
jestli sloveso klimbat znamená jen ‚klímat, podřimovat‘.

Na blogu Novinky z excerpce se psalo:
o tom, kde všude je Mordor a co je mordor, kdo je Sauron či sauron,
přechodu vlastních jmen k obecným pojmenováním (a o původu slova dýchánek);
významech pojmenování nejrůznějších druhů kávy i o jejich pravopisu a výslovnosti;
o obměnách frazémů, o jejich stabilitě a živosti na příkladu hesla pravda vítězí.

Další novinky:
Nářeční různorodost slov spojených s Velikonocemi, jak ji zachytil Český jazykový atlas, vysvětlila v článku Seznam Zpráv Marta Šimečková.
Italský návrh na zakáz užívání cizích slov ve veřejných dokumentech z české perspektivy komentovala v rozhovoru pro iRozhlas Michaela Lišková.
Prolínání češtiny s jinými jazyky a vývoj postojů k tomuto procesu objasnil na příkladu srovnání vlivu němčiny a angličtiny v článku portálu i60 Martin Šemelík.
O možnostech a limitech genderově inkluzivního vyjadřování v češtině, o postojích k němu a o vstřícnosti v komunikaci hovořil v pořadu Spotlight Ondřej Dufek.
Martin Prošek připravil pro plzeňský rozhlas dva jazykové koutky – o skloňování v časových údajích a o přechylování označení funkce ministerský rada.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď