30. 10. 2022
TÝDEN AKADEMIE VĚD ČR 2022
V týdnu od 31. října do 6. listopadu 2022 se uskuteční největší vědecký festival Týden Akademie věd ČR, který je přímým pokračovatelem Týdne vědy a techniky AV ČR. Na bohatém programu této akce se jako každý rok podílí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Opět nabízíme zajímavé přednášky, exkurze či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří 3. listopadu. Informace o připravovaných akcích ÚJČ včetně možnosti případné registrace naleznete zde.
Zobrazit více
 
26. 10. 2022
ODEŠEL PROFESOR JIŘÍ KRAUS
V neděli 23. 10. 2022 ve věku 87 let zemřel prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR. V ÚJČ pracoval od roku 1964 a jeho lingvistický zájem byl široký – od matematické lingvistiky přes lexikografii až k sociolingvistice, stylistice a rétorice. Široká veřejnost ho znala díky televizním Diktátům se Zdeňkem Svěrákem. Za své významné vědecké dílo obdržel v květnu 2022 od Akademie věd ČR Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách.
Zobrazit více
 
26. 10. 2022
VYŠEL ČASOPIS ACTA ONOMASTICA 2/2022
Tematické číslo časopisu Acta onomastica přináší třináct studií o lidové etymologii u vlastních jmen. Pavel Štěpán analyzoval, jaké etymologické výklady prezentují obce na svých webech a jak přistupují k etymologickým pověstem. Martina Ptáčníková zkoumala ve dvou studiích pomístní jména v oblasti Českého koutku. Martina Zirhutová se zaměřila na lidovou etymologii u anoikonym na Sedlčansku. Žaneta Dvořáková se zabývala lidovými výklady českých příjmení a problematikou terminologie. Celý obsah čísla najdete zde.
Zobrazit více
 
18. 10. 2022
ŽIVA: VODA, VODĚNKA…Sladká slanáživá i mrtvátvrdá i měkkávelkáohniváborovákolínskátěžkápovrchováodpadní… z výčtu přívlastků, s nimiž se setkáte v příspěvku Anny Černé, není těžké odvodit zaměření jazykového koutku i celého monotematického čísla časopisu Živa. O významech, odvozeninách, kolokacích nebo frazeologii slova voda se dočtete zde.
Zobrazit více
 
12. 10. 2022
NOVÁ PUBLIKACE K ELEKTRONICKÉMU SLOVNÍKU STARÉ ČEŠTINY
Oddělení vývoje jazyka vydalo elektronickou kolektivní monografii Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek. Práce koncepčně a obsahově vychází z publikace Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek (Praha 1968), zpřesňuje však údaje o pramenech, zavádí nové památky a prameny, upozorňuje na nově odhalené intertextové vztahy mezi památkami a prameny nebo registruje vědecké edice staročeských pramenů. Knihu je pro nekomerční využití možné získat zdarma zde.
Zobrazit více
 
7. 10. 2022
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLOU ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2022
Ve dnech 3.–5. října 2022 se konal 10. ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy. Školu pořádá Ústav pro jazyk český a Ústav pro českou literaturu ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR již od roku 2012. Jejím cílem je představit učitelům 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií zajímavá témata a poslední trendy v českém jazyce a v české literatuře. Letošní program a fotogalerii naleznete zde.
Zobrazit více
 
4. 10. 2022
VESMÍR: FAULOVÁNÍ LINGVISTIKOU
Čas od času se ve veřejném diskurzu objeví argumenty opírající se o etymologii či slovotvorbu. Potíž je, když jsou selektivní, zaměňují slovotvorný význam za lexikální nebo operují jakýmsi „původním“ významem. O zneužívání lingvistiky pro argumentační faulování píše Ondřej Dufek v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2022/9). Více se dočtete zde.
Zobrazit více
 
3. 10. 2022
FILIP KUBEČEK VE FINÁLE SOUTĚŽE FAMELAB
Filip Kubeček dosáhl s vystoupením České dialekty včera a dnes na skvělé druhé místo v národním finále standupové soutěže FameLab, která hledá talenty v oblasti popularizace vědy a letos byla poprvé otevřena i pro humanitní a společenskovědní obory. Více o finále i celé Noci vědců, jejíž bylo součástí, se dočtete zde.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
co znesnadňuje čtení věty „Připravujeme zcela nový program, který chceme, aby vás bavil“;
jestli se Ukrajina brání Putinovu, nebo Putinově Rusku;
kde se vzal v češtině majlant/majland a jestli je některá z těchto podob správnější;
jak skloubit převážně neformální emotikony s formálními pravidly psaní interpunkce;
a jak tvaroslovně zacházet s podstatnými jmény kasárna a kasárny.

Další novinky:
U příležitosti Evropského dne jazyků připravil Český rozhlas Dvojka komponovaný pořad Expedice. Michaela Lišková za Ústav pro jazyk český mluvila o vlivu angličtiny na češtinu, o vzniku nových slov souvisejících s aktuálními událostmi, o změnách stylového hodnocení výrazů nebo o mluvě mládeže.
Ústav pro jazyk český, Ústav pro českou literaturu a Středisko společných činností AV ČR připravily desátý ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy. Na fotoreportáž z jejího průběhu se můžete podívat zde.
Na blogu Novinky z excerpce vyšel text o slově dědečkovat hostujícího Michala Škrabala z Ústavu Českého národního korpusu FF UK.
Martin Šemelík a Michaela Lišková v online přednášce pro Česká centra, kterou nazvali Blbá blondýna a ti druzí. K diskriminaci ve slovníku, posluchačům objasnili, jak výkladové slovníky přistupují k stereotypům nebo jak se vyhnout jejich lexikografickému udržování a posilování. Záznam přednášky najdete zde.
Markéta Pravdová hovořila o situaci češtiny v rozhlasovém pořadu Dopoledne s Proglasem.
Martin Prošek pro plzeňský Český rozhlas připravil dva nové jazykové koutky – záznamy jsou dočasně k poslechu zde a zde.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď