21.12.2021
VYŠLA NAŠE ŘEČ 5/2021
V poslední letošní Naší řeči zaměřil hostující editor Marek Nekula pozornost na češtinu ve světě. Šest studií mapuje různé aspekty vývoje a současného stavu češtiny a jejího užívání v americkém Texasu, Rusku, Chorvatsku, Paraguayi a německém Bavorsku. Doplňuje je recenze knihy Češina na Volyni, zpráva o loňských bohemistických disertacích a vzpomínka na členku odborné rady Naší řeči Radoslavu Kvapilovou Brabcovou. Celý obsah čísla najdete zde.
Zobrazit více
 
17.12.2021
ŽIVA: ŠUMAVA NEBOLI GABRÉTA – POHOŘÍ KOZOROŽCŮ A HUSTÝCH LESŮ
Před 30 lety vznikl z části území původní CHKO národní park ŠumavaJazykový koutek Anny Černé v  posledním čísle Živy (6/2021) nabízí odpovědi na otázky, zda bylo pojmenování Šumavy motivováno šuměním větrů, jaký význam mělo slovo šuma a zda s ním má expresivní obrat je mi to šumafuk nějakou spojitost. Všímá si také obrazného vyjádření od Šumavy k Tatrám, etymologie výrazu park i toho, proč se některé šumavské penziony jmenují Gabreta.
Zobrazit více
 
10.12.2021
PROSINCOVÉ PŘERUŠENÍ PROVOZU JAZYKOVÉ PORADNY
Upozorňujeme, že v tomto roce bude jazyková poradna odpovídat na dotazy naposledy ve středu 22. 12. Poté bude poradna opět v běžném režimu až od pondělí 3. 1. 2022. Zároveň informujeme zájemce o vypracování odpovědi na jazykový dotaz nebo o ověření jména či příjmení, že žádosti doručené po 16. 12. budou zpracovávány až po Novém roce. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké vánoční svátky.
Zobrazit více
 
6.12.2021
PŘEDNÁŠKA: SLOVNÍK UNIVERBIZÁTŮ (ZJEDNOSLOVNĚNÝCH NÁZVŮ)
Zveme vás na přednášku Františka Štíchy (oddělení gramatiky ÚJČ) a Ivany Kolářové (Katedra českého jazyka a literatury PdF MU), která posluchače seznámí s obsahem a strukturou Slovníku univerbizátů, ale i s postupy, jimiž publikace vznikala. Přednáška je pořádána Jazykovědným sdružením a s ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhne online ve čtvrtek 9. 12. od 17:30. Připojit se můžete zde, anotace přednášky je uvedena pod tímto odkazem.
Zobrazit více
 
3.12.2021
SPOLUPRÁCE ÚJČ A ÚSTAVU OBECNÉ LINGVISTIKY FF UK
Ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR a děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy podepsali v listopadu 2021 Dohodu o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Obecná lingvistika. Badatelé a badatelky z ÚJČ AV ČR se budou podílet na vzdělávání doktorandek a doktorandů Ústavu obecné lingvistiky FF UK.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
zda se správně píše 4,2 % lidí něco podstoupily, nebo podstoupila, anebo podstoupilo;
proč se v češtině užívá slovo horník, a ne třeba dolník;
proč studenti často chybně řešili úlohu se zadáním: Mnohoúhelník je opsán kružnici;
zda je mezi větami Nejsem nikdo a Jsem nikdo významový rozdíl;
který tvar zájmena je třeba zvolit ve větě Polly otevřela oči a hned se jí před nima/nimi rozutekly barevné tečky;
co bude dělat žežulička, když se v koledě „Já bych rád k Betlému“ zpívá: bude žežulička vyrážet Ježíška

Další novinky:
Ústav pro jazyk český, v. v. i., hledá respondenty/respondentky pro projekt Relevance jazykových zkoušek pro získání trvalého pobytu v životních drahách cizinců ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice (Grantová agentura České republiky, 2021–2023). Tento projekt zkoumá názory cizinců/cizinek ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice na jazykovou zkoušku pro účely trvalého pobytu. Zabývá se zvláště tím, co si myslí o náročnosti zkoušky a zda jim absolvování této zkoušky pomohlo při integraci do české společnosti. Podrobné informace jsou dostupné na této adrese.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď