„Na závěr shrňme, kam jsme s příkladovými větami dospěli: Marieke Lucas Rijneveld se věnuje psaní poezie i prózy. Narodile se v roce 1991 v Nizozemsku. Letos jim byla udělena Mezinárodní Bookerova cena za jejich debutový román The Discomfort of Evening. Řada situací v češtině prozatím nemá pro nebinární lidi dostatečně uspokojivé řešení. Jazyková změna je dlouhý proces a důležité je zejména to, že probíhá a že individuální mluvčí i média mají snahu se na něm účastnit. Experimentujme, jak jen nám čeština sama dovolí.“

Z článku Katky Matuštík*ové Jak psát česky o nebinárních lidech na webu H7O.