Dotaz:
Mám dotaz, jak přijímat krajové výrazy (Žamberecko pod Orlickými horami)
příjmení: místo Novotní nebo rodina Novotných tady lidé běžně používají Novotnovi; místo Janečtí nebo rodina Janeckých Janeckovi; místo Štelbaští nebo rodina Štelbaských Štelbaskovi; místo Plní nebo rodina Plných Plnovi.
Jsem vystudovaný jazykář a přiznám se, že tyto tvary mi velmi neseděly. Není to ale jen nějaký rozmar, lidé tady tyto tvary používají na poštovních schránkách, na dopisech i na náhrobcích (nejstarší jsem našla z r. 1860). Mám tedy  dotaz, jak tyto tvary hodnotit např. ve slozích žáků (jako přípustný krajový – nářeční výraz nebo jako nepřípustný)?

Děkuji za odpověď.
Mgr. I. M.

Odpověď ASČ:
Jde o nářeční, tedy nikoli spisovný způsob utvoření slova (zde příjmení). Užívají-li místní tuto podobu svých příjmení v jazykových útvarech a komunikačních situacích neoficiálních, například při rodinné komunikaci, je to jen a jen jejich soukromá věc. To se samozřejmě týká i tak intimní sféry, jako jsou nápisy na náhrobcích.

Pokud jde o užití uvedených podob příjmení ve školní slohové práci, nelze tu dát univerzální odpověď, aniž bychom viděli konkrétní sloh a znali jeho přesné zadání. Vše totiž záleží na tom, v jaké komunikační situaci a v jakém funkčním stylu se pisatel pohybuje (chce pohybovat  / má podle zadání pohybovat): Tvoří-li vyprávění a příběh se odehrává na Žambersku, jsou podoby Novotnovi apod. akceptovatelné, ba plně funkční; píše-li úřední žádost, rozhodně bych takový podpis označil při opravě jako nedostatek a vysvětlil žákovi či žákyni, že zejména v administrativním a odborném stylu je žádoucí přísná spisovnost (vyjma eventuální citáty).

Toto stanovisko se týká veškerých slohových prací, v nichž se objeví nespisovné výrazy: Jsou-li funkční (např. charakterizují postavu, citují doslovně něčí výrok, slouží jako základní slohový příznak při vypravování v ich-formě apod.), samozřejmě je učitel nepovažuje za chybné. Pokud se však v textu objeví nespisovné (tedy i obecněčeské a úžeji nářeční) výrazy, tvary či obraty neústrojně, bez zjevného důvodu a v rozporu s funkčním stylem, do nějž se text hlásí, považujeme je za nevhodné, popř. přímo chybné. Například za jasnou chybu, nejen nedostatek, je nutno označit užití spojení náramně vysokej v odborném popisu – a to i populárně-naučném, nejen vědeckém.

Jiří Kostečka

Zanechat odpověď