Nejvyhledávanější rubrikou našich stránek je Poradna. Téměř všechny příspěvky zodpovídá Jiří Kostečka (t. č. dokonce od protinožců). Posíláme mu tento příspěvek jako pozdrav a současně jako poděkování.

Potřeba vyžádat si přímo u jazykového odborníka rozhodnutí sporu o jazykové správnosti je i u nás starého data, i když praxe takovýchto arbitráží bývala o něco složitější než dnes. Obojí dokládá článek O správnosti starých Čechů v řeči (Květy 13, 1843, příloha č. 12, s. 48) od V. V. Tomka, tehdy mladého (čtyřiadvacetiletého) honorovaného spolupracovníka Františka Palackého. Vypráví se tu (podle „rukopisu fakulty filozofické na universí pražské Oeconomica B. 14. 186“), že „pan Šimon Podolský z Podolí, císařský měřič zemský v Království českém, spolu s Martinem Fruweinem, měšťanem staroměstským,“ a s dalšími třemi pány „učinili přátelské psaní“ k proboštovi a mistrům koleje císaře Karla IV., „aby mezi nimi rozeznali, kdo pravdu má, zdali lépe jest psáti Češi, čili Čechové“.

Více ZDE

 

Zanechat odpověď