Autorem metodického námětu je Pavel Březinský. Studuje 1. ročník navazujícího magisterského programu učitelství českého jazyka a literatury a učitelství historie pro SŠ na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Vít Slíva – Račí mor – modelová hodina

Vít Slíva – Račí mor – pracovní list

Vít Slíva – Račí mor – texty k rozboru

Vít Slíva – Račí mor – prezentace

Vít Slíva – Račí mor – návrh literární exkurze

 

 


 

4 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Ukázky z nové knihy Víta Slívy: http://www.h7o.cz/ukazky-vit-sliva/

 2. zemek napsal:

  Příprava sama o sobě je velmi pěkná, nejsem si však jist, zda plní zadání – pro koho měla být hodina připravena?
  Takto sestavená hodina se hodí pro literární seminář (ale i na Literární akademii či na VŠ do předmětu regionalistika). Na gymnáziu by bylo možno jí využít na školách / u učitelů pověstných vysokou úrovní literárních hodin, ale nešel bych s tím do neznámé třídy, kde může být třetina budoucích techniků a třetina přirodovědců a mediků. Ti nejsou motivovaní pro četbu náročnějších textů.
  Na literárním semináři můžete takto začít hodinu, v jiných třídách by na začátku přednáška o neznámém autorovi žáky nemotivovala.
  Otázky v prac. listu jsou „střízlivější“ (ale: „Setkali jste se někdy s tímto typem pramene?“ – vědí studenti, že kronika je pramen?)
  Formálně velmi pěkné, systematické, promyšlené, včetně exkurze.

 3. Lukáš Borovička napsal:

  Pár poznámek:
  „Následovalo by seznámení se sbírkou Račí mor, které je tato hodina věnována (okolnosti vzniku, rok vydání, nakladatelství, hlavní poslání sbírky).“ – Domnívám se, že neexistuje něco jako „hlavní poslání sbírky“. Tzv. autorský záměr je dle mého z řady důvodů pojem problematický.
  „1. V básních Víta Slívy se odráží láska k rodnému kraji/zemi – Slezsku. Dokázali byste popsat jak?“ – pojmu „odraz“ bychom se nejspíš měli vyvarovat (viz leninskou teorii odrazu). Bylo by vhodnější věnovat určitý čas vztahu časoprostoru jako součásti literárního díla k aktuálnímu světu (viz např. in Eco: Šest procházek literárními lesy).
  „2. Máte také citový vztah k rodnému kraji?“ – možná příliš „intimní“ otázka, lze očekávat především odpověď ano/ne.

  Metodický námět na mne z hlediska metodologického působí dojmem neukotvenosti. Zároveň ale obsahuje pár dobrých nápadů (co třeba sledovat specifičnost jednotlivých regionů ve vybraných literárních textech?) To by mohlo vydat i na nějaký dlouhodobější studentský projekt.

Zanechat odpověď