Zvukový jazykový koutek pro Český rozhlas Plzeň

2 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Z Fb:
  Igor Seykora
  Pokud bychom „I“ ve slově I-poradna / iporadna měli chápat jako přívlastek, tak by přívlastkem byl také morfém „vele“ ve slově „vele-hloupý“ / „velehloupý“. Protože však poloslovo „vele“ nikdo soudný za přívlastek nepovažuje, nemůže ani „I“ nebo „i“ ve slově „iporadna“ být přívlastkem.
  (Toto byl pokus o tzv. důkaz sporem.)

  JS: M. Prošek ovšem mluví o zkrácení přídavného jméno, tudíž uváděný příklad nelze užít jako oponentní.

  • Jiří Kostečka napsal:

   U slov jako „velehloupý“, „velemlok“, „velezrada“ apod. nejde o stejný případ jako u „i-poradny“ či „iporadny“. Morfém „vele“ je totiž kořenný, nikoli prefixový: souvisí samozřejmě se slovem „velký“, stejně jako jeho základní, o samohlásku „e“ nerozšířená podoba „vel“ (srov. „velmož“, velryba“, „velmoc“ aj.). Z toho plyne, že uvedená slova s „vel/e/“ jsou složeniny, kompozita – a morfém „vel/e/“ zde není přívlastkem k druhému členu složeniny.
   Jiří Kostečka

Zanechat odpověď