Když se natěšený čtenář náročné lyriky rozhodne otevřít Máj, čeká ho překvapení. Než se dostane k legendárnímu rozjezdu „Byl pozdní večer – první máj – / večerní máj – byl lásky čas“, objeví jiné verše.

Podivnou čtyřslokovou báseň, která následuje hned za věnováním pekařskému mistru Hynku Kommovi a začíná slovy: „Čechové jsou národ dobrý! / Nešťastný, jenž v nouzi lká, / nechť se k Čechovi obrátí, / ten mu rychlou pomoc dá…“ Podobné hurávlastenecké deklamování tvoří i zbytek veršovánky. Zní to ještě hůř, než když něžný dekadent Karel Hlaváček nečekaně vydal silácké Sokolské sonety.

O vysvětlení, proč Mácha tu příšernost před Máj předsadil, se literární historici pokusili mockrát. Někteří tvrdili, že jde o součást dedikace pekaři Kommovi, který na Máj nejspíše přispěl finančně s národoveckou motivací. Jiní v předzpěvu Máje viděli vějičku pro cenzuru. Ještě další měli za to, že Mácha předvídal námitky soudobé kritiky o svém nedostatku vlastenectví a snažil se jim předejít. (…)

Sloupek byl publikován v Salonu Práva, dostupný je na webu novinky.cz.

Kategorie: Mácha Karel Hynek

Zanechat odpověď