O zeměmořském cyklu Ursuly K. Le Guinové bylo už napsáno velmi mnoho, samozřejmě především v angličtině. U jedné z čelných, dokonce zakladatelských osobností soudobé fantasy a science-fiction to nepochybně nepřekvapí. Dokonce sama autorka se k důvodům a procesu tvorby těchto textů vyjádřila v knize Earthsea revisioned (1993). České zdroje o Zeměmoří sice nemlčí – nelze přece pomíjet základní kameny žánru –, zároveň se mu však věnují jen okrajově, zpravidla pouze konstatací potvrzují jeho důležitost pro žánr fantasy, na pozadí jiných témat, pro ně úhelných. A zatímco ve vlasti se nakonec dostalo Ursule Le Guinové všeobecného uznání odborné veřejnosti (míním zde nejen titul Living Legend, udělený autorce Knihovnou amerického Kongresu v roce 2000 za přínos americké kultuře, ale především udělení plakety National Book Award v roce 2014), u nás zůstává reflektována (nebo spíše připomínána) pouze specialisty na fantastiku.
Proto je, zdá se mi, možné přidat k mnohému v angličtině napsanému o Zeměmořské trilogii pár slov v češtině.

Článek byl publikován v časopise Bohemica litteraria, 2020, roč. 23., č. 1.

Ukázka z díla a kratší rozbor z pera učitele

Kategorie: Články

Zanechat odpověď