Lingvistika z obýváku – rozcestník

Lingvistika z obýváku – úvod:

Soubor jazykovědných zajímavostí, který právě otevíráte, vznikl v reakci na zavedení distanční výuky spojené s epidemií covidu-19. S tím, jak Česko na jaře 2020 zasáhla vlna restriktivních opatření, přišli lingvisté a lingvistky o své pravidelné semináře a s nimi spojené diskuze o jazykovědných otázkách a problémech všeho druhu. Pravidla dodržujeme – jenže (jazyko)věda se z obýváku dělá těžko! Alespoň jsme si to nejprve mysleli…

Přesunout výuku z učeben do online prostředí nestačí; změna komunikačního kanálu si žádá změnu způsobu výuky, aby byla efektivní a studenti po uplynulém období odcházeli s použitelnými znalostmi a dovednostmi. Rozhodli jsme se proto systém změnit a vzdálenost studentů od učitelů kompenzovat samostatnou badatelskou činností studentů konzultovanou s jejich učiteli. Zároveň jsme chtěli reflektovat otázky spojené s jazykovědou, kterých jsme si všimli během karantény, ale třeba i před ní.

Autoři se v následujících kapitolách věnují různým jazykovým jevům, na jedné straně spojeným s covidem, karanténou, rouškami a dalšími věcmi, jež se staly každodenní součástí našich životů. Na straně druhé komentují a vysvětlují jevy známé, které by ale mohly zajímat veřejnost. Dozvíte se třeba, jak nošení roušky mění naši komunikaci, jak je to v jazyce s promořováním nebo proč mluvíme o koronaviru místo korunaviru.

Lingvistika z obýváku představuje spolupráci studentů a vyučujících – část příspěvků je dílem nadšenců z nižších ročníků VŠ studia, kteří mají svou lingvistickou dráhu ještě před sebou, další příspěvky vznikly z pera jejich vyučujících. Ať je autorem/autorkou kdokoliv, cíl textů je jediný – šířit naše potěšení z rozboru jazyka mezi širší veřejnost, která, stejně jako my, musí sedět doma „v obýváku“. Zároveň průběžně odkazujeme na elektronické zdroje sloužící k poznávání našeho mateřského jazyka a zábavě spojené s češtinou a jazykovědou vůbec: jazykové korpusy, elektronické slovníky a další, lingvisty pečlivě připravené a opečovávané elektronické zdroje. Umožňuje nám to nový formát Next-book – nový typ elektronické publikace z dílny Jana Martinka, s nímž jsme celou publikaci připravili.

Začátkem ledna, kdy naši knihu předkládáme veřejnosti, se zdá, že mnohé z nás čekají další týdny strávené doma v papučích. Následující semestr nejspíš opět proběhne v obývacích pokojích online. Ať už bude výuka probíhat jakkoliv, v předešlém roce jsme zjistili, že společná práce studentů a učitelů na publikacích nese své ovoce, studenti se díky ní naučí samostatně uvažovat o odborné problematice a naučí se také strukturovaně a pokud možno zajímavě psát. Až se výuka vrátí do univerzitních budov, budeme tuto formu semestrální práce dále uplatňovat na úkor přímé výuky. Doufáme, že vznikne řada dalších next-booků, které budou představovat výzkumnou práci studentů, možná se na tom budou podílet zahraniční univerzity a nahradíme tak výpadek studentských výjezdů, možná se díky tomu stanou studenti v širší míře členy grantových týmů a budou tak prezentovat projektové výsledky. Tato forma spolupráce ale platí pro každého, chceme vám Lingvistiku z obýváku nabídnout jako otevřenou platformou, kterou budeme průběžně rozšiřovat o další příspěvky. Jestli jste si v médiích nebo v okolí všimli sebedrobnějšího jazykového jevu a sepíšete o tom krátký text, pošlete nám jej prosím jako další kapitolu této knihy.

Věnováno Radku Červinkovi, jehož zájem o češtinu nikdy neutuchá.

Dan Faltýnek
Pavel Baránek

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Jeden komentář.

  1. Josef Soukal napsal:

    Čeština za časů korony: http://www.h7o.cz/cestina-za-casu-korony/

Zanechat odpověď