S osobností docenta Václava Martince, neúnavného, invenčního a zároveň velmi skromného hledače na poli divadla a kultury mluveného projevu, jsme se již na těchto stránkách setkali (http://ascestinaru.cz/wp-admin/post.php?post=998&action=edit; http://ascestinaru.cz/wp-admin/post.php?post=1001&action=edit). V posledních letech se při působení na Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové soustředil na druhou z výše uvedených oblastí. Výsledkem je invenční edukační systém, s nímž se můžeme seznámit na stránkách nazvaných Kurzy mluvy -www.kurzymluvy.cz. Vybíráme z nich několik ukázek:

 

O ŠKOLE

Václav a Karol Martincovi

K češtině máme „láskyplný, vlastenecko-obrozenecký vztah“. Proto se pokoušíme přispět k tomu, aby naše mateřština dále nedegenerovala pod přívalem každodenních ledabylostí, ale aby skutečně zněla.

Ať nám dar řeči slouží ke skutečně věcnému dorozumívání  –  ať zvučnou češtinou mluví naši manažeři, politici, advokáti, „koučové životních zmatků“ i „koučové sportovních her“, ať ve školách všech stupňů nezaslechneme ani hlasy řezavé ani tiché hlásky uspávačů hadů!
A proč by neměla mluvit na úrovni i prodavačka v obchodě a policista při silniční kontrole?
Hlavně mluvme srozumitelně.
Srozumitelně „po sluchu“ i „po duchu“.
My lidé jsme byli řečí obdarováni nejen kvůli věcnému sdělování, ale také pro potěchu, když se řeč rozezní a plyne rytmicky.
Po jednom semináři kultury řeči mne potěšila věta studentky: „A teď mám pocit, jako bych vyšla z domova v nových šatech“.
Nechcete si i vy obléknout pohodlný a šik oblek?

 

O KURZECH MLUVY:

Mgr. Iveta Jansová

Dlouholeté edukační snahy jednoho z největších odborníků na mluvený projev v České republice – docenta Václava Martince – i nadále drží krok s moderní dobou, tentokrát v podobě vytvoření internetových stránek www.kurzymluvy.cz. Takzvaná Martincova mluvní metoda pomohla během minulých desítek let nespočtu známých i vědomě anonymních veřejných činitelů, formovala v jádru mladé (i starší) herce a herečky a v neposlední řadě kultivovala mluvu i myšlení mnoha individuí nejrozmanitějších profesí. Je nutné si ovšem uvědomit, že tato schopnost by měla být vlastní každému jedinci, a proto je nedostatek kultivace mluvy ve školních osnovách (všech úrovní) o to tragičtější. Kurzy mluvy jsou stéblem podaným naší tonoucí mateřštině, jsou prozatím malým, ale významným suplujícím prvkem toho, co v běžných školních prostředích už léta chybí a mělo by být přítomno ve větším měřítku než jen skrze poselství několika málo osvícených češtinářů a češtinářek.

Zde si poslechněte inspirativní zvukovou ukázku:

 

Zanechat odpověď