Výraz údivu ty brďo! vznikl s největší pravděpodobností zkrácením vokativu ty člobrďo!, a to useknutím první části slova, které dnes už vychází z užívání (ve vyhledávači Google jen 176 výskytů, z toho ještě řada z nich jako nominativ neutra označuje hru Člověče, nezlob se!). „Vokativ“ ty brďo! je sevřenější, zajímavější, nápaditější a to vyhovuje právě mladé generaci. Tento výraz žije už samostatným životem, o čemž svědčí od něho odvozený nominativ-přezdívka brďa (srov. výše) i nominativ Brďo jako název hnutí Brontosaurus, zdrobnělá podoba ty brďko! aj.

Více ZDE.

Autorův dovětek: V současné době (v listopadu 2018), tj. po více než deseti letech od uveřejnění článku v Naší řeči, se počet výrazu Ty brďo! výrazně zvýšil. V internetovém vyhledávači Google bylo zjištěno celkem 3  420 000 výskytů výrazu Ty brďo!, počet výskytů Ty brdo! (tj. bez háčku i s háčkem) je dokonce 6 150 000. K významnému zvýšení došlo i v psaném korpusu SYNverze6 Českého národního korpusu, kde má 266 výskytů.

Kategorie: Články, Naše řeč

Zanechat odpověď