Tento zastarávající frazém-idiom (dále jen frazém), realizovaný jako vyjádření okolnostního významu ‚rychle‘, popř. dalších blízkých významů, je svědectvím metaforické konceptualizace světa v naší mysli. Zjišťujeme na něm, jak člověk přemýšlí o světě a jak ho prožívá. Pro jeho život je charakteristické vysoké tempo. Srovnání s dobou, po kterou by trvalo říci jednoslabičné slovo švec,jež představuje podle kombinace souhlásek a samohlásek pátý nejčastější typ slabiky v současné češtině, se pěkně vyjadřuje právě frazémem než bys řekl švec.Je pravděpodobné, že volba slova švec souvisí také i s jeho konotacemi (švec rychle pracuje, potrhlý švec apod.).

Článek byl publikován v časopise Naše řeč (č. 4, 2007)

Zanechat odpověď