Číslo 3 a 4 dostupné ZDE

Odborné články
Lucie Jílková: Ne/přízvučné slovo tak ve dvou televizních talk show
Petr Mareš: Hledání racionality v jazyce a při užívání jazyka
Markéta Maturová: Sonda do profesní mluvy gynekologů a porodníků
Jakub Sláma: K (polo)automatické excerpci neologismů

Drobnosti
Michaela Lišková: Slovníková exemplifikace jako zdroj komiky.
Nad příklady elektronické podoby Slovníku současné češtiny

Nové publikace
Michaela Lišková: Language Periphery: Monocollocable words in English,
Italian, German and Czech (František Čermák – Jan Čermák –
Zora Obstová – Marie Vachková)

Kronika
Hana Bednářová: Mezinárodní setkání mladých lingvistů a soutěž
Student a věda
Petr Malčík: Sedmé brněnské setkání etymologů

Zanechat odpověď