Od loňského podzimu (9. 9.) vycházejí na webu H70 – host 7 dní online jazykové glosy. Jejich autorky –Hana Žišková či Jarmila Vojtová (obě pracují v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) – se věnovaly mj. pravopisu, ohebnosti, slovům host/hostka nebo epický, čerstvě pak pojmenováním pro postel (lůžko, palandu…).

Z Pravopisného příběhu Hany Žižkové:

Mohl by znít třeba takto: Lenní pán Spytihněv víská ve vlasech svou ženu Lydii, jež slyne krásou. Na stolku mají kávu, kterou jim museli umlít ve starobylém mlýnku. Spytihněv sípavým hlasem vypráví Lydii o tom, jak zchodil celé Krkonoše, zlezl Sněžku a jak krkonošští obyvatelé výskali radostí, když ho směli doprovodit na jeho nedobytný hrad. Cestou byli s to rozpoznat divoké býlí, syrovinky a lýkovec, vzájemně se upozornili i na jedovatý blín, na němž seděla načepýřená sýkora. Povívající větřík kolem roznášel hebké chmýří pampelišek. Všem se velmi líbila tamější sýpka plná obilí. U jejích vrat obdivovali kočku se srstí jako blyštivý kov, která po boji s myšmi vypila z plytkého talíře všechno mléko. Spytihněv dále Lydii vyprávěl, jak Nezamysl zesinal hrůzou, když měl přejít visutý most, ale nakonec to dokázal, protože jej zaujala ve vodě vyza, a nabyl zkušenost, že most není vyviklaný. Přestal tedy dělat cavyky. Po návratu na hrad, jehož průčelí zdobí vlys, příchozí zhlédli divadelní představení s názvem Tchyně zpytuje svědomí a malý Cyril zjistil, že má osypky. Spytihněv hned dodal, že ty se podle lidového obyčeje léčí bylinným čajem a před vypitím musí nemocný zvolat: Kdo s koho, zlosyne! Díky vyprávění Lydii i Spytihněvovi slunný den krásně uplynul.

Studentské jazykové koutky

Jazykové koutky v časopise Živa

Jazykové koutky v časopise Vesmír

Jazykové koutky ČRo Plzeň

Jazykové koutky Klaretova encyklopedického klubu

Jazykové koutky ze Severských listů

Zanechat odpověď