Není snad třeba připomínat, že se při volbě náležitého počátečního písmene často neobejdeme bez věcných znalostí. Dokladem toho jsou i pravopisné podoby státních útvarů. Poměrně častými dotazy adresovanými jazykové poradně jsou i dotazy na náležitý způsob psaní názvů státních útvarů na našem území, viz např. „Píše se československý stát, nebo Československý stát?“ – „V l. 1918–1920 byl oficiální název naší republiky Republika Československá. Mám tuto podobu zachovat i v knize o malířce Toyen, v níž se tento název uvádí?“ – „Nalezla jsem podobu První Republika Československá, tzn. u všech slov byla velká písmena. Je to správné?“ – Vím, že se má psát protektorát Čechy a Morava. V knize, kterou rediguji, autor používá podobu Protektorát Čechy a Morava. Tato podoba, jak jsem zjistila, je velmi rozšířená. Můžu ji v knize ponechat?“ – „V jednom textu jsem viděla podobu Česká a Slovenská Federativní Republika. Velmi mě zarazila, je v pořádku?“

Publikováno v časopise Český jazyk a literatura, č. 2, 2021-22

Zanechat odpověď