Jazyk se vyvíjí, nové technologie, novinky, aktuální dění přinášejí nové výrazy. Některá odvětví, např. sport, si vytvářejí vlastní specifický slang. Proměnám slovní zásoby je věnovaný cyklus Hezky česky, který pro Radio Prague International vytvořili studenti FF UK pod vedením Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu bohemistických studií, konkrétně doc.PhDr. Ivany Bozděchové, CSc. a PhDr. Svatavy Škodové, Ph.D.

(Anotace pořadu)

Roboti a jiní boti

Gadžův průvodce romštinou

Dobře, boomeře

Syrová poezie fotbalového jazyka

Archiv všech příspěvků

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď