Z jazykového koutku v časopise Vesmír:

Černý předvánoční čtvrtek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zpřítomnil to, co jsme už mnozí někdy seznali, a to že pro vyjádření některých myšlenek bychom potřebovali něco víc než jen prostředky jazyka. Nejde o to, že by česká slovní zásoba nebo snad zásoba českého znakového jazyka nedisponovaly dostatkem odstínů různých významů samostatných slov či znaků. Komunikační situace, kdy vyjadřujeme zármutek, kdy sdílíme tíhu nějaké události a kdy vyjadřujeme někomu podporu, jsou ovšem veskrze specifické. Všichni se v nich během života ocitneme, ale jen zřídka v takové intenzitě a opakování. (…)

Zanechat odpověď