(…)

Přestože je název Mendlovo náměstí slovotvorně náležitý, občas vzbuzuje uživatelskou pozornost. Důvodem je nepochybně to, že varianty jména se zachovaným -e- jsou dnes frekventovanější. Potvrzují to
i Mendelova univerzita v Brně nebo opavské Mendelovo gymnázium a Mendelova střední škola v Novém Jičíně.

(…)

Zato hrách patří k těm slovům, o jejichž původu lze jen spekulovat. Etymologické slovníky se shodují, že jde o všeslovanský výraz a že praslovanské gorchъ nemá zřejmou etymologii. Protože jde o název staré
kulturní plodiny, která se v Evropě šířila od jihu, je možné, že slovanský název je praevropský a má spojitost s románskými názvy luštěnin se základem gar-. Jinou možností je příbuznost se staroitalským
gharъati (tře). Každopádně jde o výraz starý, s užitím doloženým od 14. století. V Elektronickém slovníku staré češtiny, zpracovávajícím slovní zásobu češtiny od jejích počátků do konce 15. století, je zaznamenáno i přenesené označení vlašský hrách pro cizrnu.

Jeden komentář.

  1. Jan Čáp napsal:

    Podobný případ máme tady v Praze: Riegrovy sady pojmenované podle Františka Ladislava Riegera. A vše je také náležité

Zanechat odpověď