Studie publikovaná v časopise Pedagogika, roč. 71, č. 2, 2021, s. 159–176

Autoři: Martina Šmejkalová, Naďa Vondrová, Irena Smetáčková, Martin Chvál

Abstrakt

Tato teoretická studie se zabývá tématem definování funkční jazykové gramotnosti pro jazyk mateřský (první). Důvody jsou následující: (1) Téma gramotností je v současné době aktuální a dochází k propracovávání celé řady definic pro různorodé gramotnosti více či méně vázané k tradičním obsahům školního kurikula. (2) Definice funkční jazykové gramotnosti pro jazyk mateřský (první) nebyla dosud v domácí odborné komunitě významněji diskutována. (3) V oblasti vzdělávání v mateřském (prvním) jazyce je v posledních letech pod vlivem mezinárodních výzkumů akcentována gramotnost čtenářská; z perspektivy neredukovaně pojaté komunikace zůstává definice jazykové gramotnosti poněkud stranou.

Definice funkční jazykové gramotnosti v této studii byla navržena jednak s oporou o etablovaná vymezení gramotností matematické a čtenářské, jednak s oporou o analýzu domácí i zahraniční literatury zabývající se snahou o definici funkční jazykové gramotnosti v mateřském (prvním) jazyce.

Výsledkem studie je návrh definice funkční jazykové gramotnosti jako komplexu znalostí, dovedností, schopností a postojů týkajících se užívání mateřského (prvního) jazyka v kontextu různorodých komunikačních událostí při produkci a recepci psaných i mluvených komunikátů a při analýze a interpretaci jejich jazykových vlastností.

Jeden komentář.

Zanechat odpověď