Z článku Pavlíny Lišovské v časopise Impulsy, č. 2, 2022:

Snad každý knihovník v oddělení pro děti a mládež se někdy setkal s tím, že za ním přišly samy děti, nebo jejich rodiče s prosbou o vyhledání knih ze seznamu doporučené četby, kterou jim pro příslušný ročník dali učitelé.

Záleží na invenci daného učitele, jak takový seznam vypadá. Děti přinášejí soupisy značně různorodé – někde najdete pouze tituly moderní (nebo jsou alespoň v silné početní převaze), někde naopak učitel v seznamu ctí tradiční literaturu z tzv. zlatého kánonu a objevují se tu ve výrazně vyšším zastoupení tituly typu Babička od Němcové, Robinsonka od Majerové, Robinson Crusoe od Defoa a další podobné tituly.

Každý jeden seznam je zdrojem podnětů k zamyšlení, zda motivuje žáky k přečtení knih, či je to pro děti spíše odrazující záležitost, kterou vnímají jako nutné zlo, s nímž se musí více či méně úspěšně poprat.

V malé anketě názorů jsme se zaměřili na to, jak seznamy doporučené literatury pro žáky 2. stupně ZŠ vnímají knihovníci z knihoven pro děti a mládež. Ankety se zúčastnilo cekem 142 kolegů a kolegyň z větších i malinkých měst z České republiky, jimž patří velký dík za čas, který vyplnění a podnětnému přístupu k odpovědím na jednotlivé otázky věnovali.

Kategorie: Čtenářství

Zanechat odpověď