Divadlo D21 nabízí ve školním roce 2020/2021 pražským základním a středním školám originální divadelně-vzdělávací projekt Divadelním zážitkem k demokracii.

Projekt zdarma nabízí v průběhu školního roku 2020/2021

  • 3x představení s následnou dílnou – tři společné návštěvy divadla, během nichž třída zhlédne tři divadelní představení, v souladu s RVP a cílovou skupinou žáků/studentů, a absolvuje následný tematický workshop po každém představení.
  • 1x happening třídy – tvůrčí závěrečné zhodnocení projektu žáků/studentů na konci školního roku. Bude probíhat v prostorách vaší školy. A bude mít za cíl šířit myšlenku divadlem k demokracii. Třída, která se projektu zúčastní, bude mít možnost tuto svou jedinečnou zkušenost předat ostatním třídám libovolnou uměleckou formou – literární, divadelní či výtvarnou.
  • 2x workshop pro pedagogy – dva bloky workshopů s lektory Divadla D21 „ušité na míru“ potřebám pedagogů (témata: motivace žáků/studentů ke vzdělání, metody skupinové dynamiky, rétorické schopnosti pedagogů a jejich posílení…, to vše za použití dramaticko-výchovných metod a technik).

Projekt Divadelním zážitkem k demokracii je vzdělávacím programem využívajícím divadlo a paradivadelní aktivity (výchovně-dramatické metody) jako prostředek ke zvýšení kvality vzdělávání, k předávání znalostí a osvojování si sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ v Praze.

Cílem projektu je ovlivnit chování žáků a studentů směrem k pochopení a respektování názorů druhých, ke kritickému myšlení a posilování sociální skupiny (třídy). Témata inscenací budou stimulem pro přemýšlení nad aktuálními společenskými tématy jak pro žáky, tak pro učitele. Díky opakované návštěvě Divadla D21 by mělo být posíleno zdravé sebevědomí jednotlivců v souvislosti s odbouráním strachu z prezentace vlastních myšlenek a názorů. Divadlo má schopnost člověka zbavit studu a vhodně zvoleným přístupem a aktivitami ho nasměrovat a motivovat, ocenit i posílit.

Doprovodné fotografie ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

Další informace a kontakt:

Mgr. Karolína Stellová

+420 774 512 922 / divadloskolam@divadlod21.cz

Divadlo D21 / Záhřebská 21 / 120 00 / Praha 2, www.divadlod21.cz

Jeden komentář.

  1. Pavlína Vočková napsal:

    Měli jsme možnost využít nabídky předchozího projektu a už se s žáky těšíme na nový. Díky propracované koncepci (autorky svou představu a záměr projektu konzultovaly s učiteli z praxe) se umělecký zážitek stává odrazovým můstkem pro různé aktivity a přispívá k rozvoji žáků v oblasti odpovědného občanství. Ze své zkušenosti mohu projekt jedině doporučit a týmu Divadla D21 poděkovat za to, že o představeních pro školy přemýšlí v širších souvislostech, což je z hlediska přínosu pro vzdělávání zásadní.

Zanechat odpověď