Publikace Ústavu po českou literaturu AV ČR:

Obsah:

Rukopisy královédvorský a zelenohorský po dvou stech letech

Mezi skutečností a mystifikací

Výstavba Rukopisů a jejich přijetí v době obrozenské

Rukopisy v Evropě a Evropa v Rukopisech

Rukopisy jako české národní palladium

Athenaejská kritika a Rukopisy ve 20. století

K Rukopisůmhttps://www.ascestinaru.cz/rkz-dosud-nepoznane/

Kategorie: Články

Zanechat odpověď