Závěry z tiskové zprávy:

Koronavirová pandemie se nijak výrazně nepodepsala na čtenářství české populace 15+, ba ani na nakupování knih.  Do značné míry však vychýlila naše mediální chování, což má i své důsledky na samotné podoby čtení: daleko více se zvýšil počet těch, kteří čtou krátké (servisní) texty v online prostředí, než těch, kteří čtou knihy. I v této době se však potvrdilo, co známe z předchozích výzkumů, a sice že nárůst mediálních aktivit nejde proti čtení. Čtenáři (knih) vykazují i výrazně větší účast u většiny jiných médií než nečtenáři. Z hlediska čtenářského chování, jak jsme se o něm dozvěděli zejména z volných výroků respondentů, se ukazuje, že pandemie na jedné straně sice poskytla lidem větší množství času, které je možno věnovat čtení, na straně druhé jim však vzala psychickou pohodu se čtení plně oddat, což nejvíce vystihuje tento výrok jednoho respondenta: „Motivace na čtení se zvýšila, ale soustředění při četbě jde nyní hůře.“ 

Kategorie: Čtenářství

Zanechat odpověď