Do této rubriky budou zařazovány veškeré příspěvky, které se týkají výuky českého jazyka a literatury na všech typech a stupních našich škol, ale nejsou cíleně zaměřeny na maturitní zkoušku nebo na jinou problematiku, jíž se věnují naše specializované rubriky (např. Projekt Tisíc a jedna kniha aj.).