Obsah

Stati a články

Jeroným Pražský – meteor i stálice, V. Viktora

Problematika diskurzu jako nové téma pro školní praxi, S. Štěpáník – S. Schneiderová

Specifika literárních toponym, Ž. Dvořáková

K principu analogie ve výuce českého tvarosloví, M. Hrdlička

 

Z praxe našich škol

Školní literární kánon, O. Hník

 

Diskuse

Náleží Hledání Aljašky adolescentnímu čtenářstvu?, A. Hazuchová

 

Z nové české literatury

Nová nebo málo známá jména v naší próze, V. Novotný

 

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Skloňování obecných podstatných jmen rodu mužského životného zakončených na –s, I. Svobodová

 

Rozhledy

Za Ivanem Luttererem, M. Harvalík

Píle zasvěcená jazykové správnosti, J. Kraus

Současnost literatury, literární vědy a kritiky, J. Poláček

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu, M. Kojetínová

Z literárního muzea: Josef Hais Týnecký, V. Novotný

Zanechat odpověď