„V den třicátého výročí osobního života dostal Voščev výpověď z malého mechanizačního podniku, kde si zajišťoval prostředky pro své bytí. V propouštěcím listu mu psali, že je odvolán z výroby v důsledku nárůstu své nevýkonnosti a zádumčivosti uprostřed všeobecného pracovního tempa.“ Takto se otevírá zásadní, vizionářské dílo ruské literatury, v němž autor – v návaznosti […]

Kategorie: Platonov Andrej