Malým výborem ze svých veršů do Almanachu přispěl Dušan Spáčil. Další ukázky z autorovy tvorby. Almanach vzniká ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace.

Příspěvek aktualizujeme o verše publikované na autorově facebookové stránce na jaře 2018. Verše z FB Sbírky Dušana Spáčila na oficiálním literárním nebi nikdy oslnivě nezazářily. Avšak přesto, že pravidelně zůstávaly skromně stranou oficiálních hvězdných map, vždy měly svou přitažlivost, svůj specifický svit, svou patrnou lidskou přítomnost. I jeho poslední sbírka básní, přes to, že nese […]