Chvojtové se prodloužili stejně jako ruce hněvu který tudy volně proudil skrze úzké nosné slehy do vzduchových píšťal sloupů Našli vhodné průchodiště otevřené vlastní chůzi skrze tubus dutých táhel za prodyšnou dráhou kroků… Napnutými uchy Stočen pokračoval obvod slehů pro vzdálenost k čemukoliv co je něčím neúměrné mimo špice srostlých těles protažených hlavicemi do nástavných […]