Publikováno v časopise Slovo a slovesnost 2006, 67. Dostupné ZDE. O kodifikaci ZDE.

Článek byl publikován v časopise Naše řeč, 2006, č. 4. Dostupné ZDE. O kodifikaci ZDE.

Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 2006/2; ZDE. O kodifikaci dále ZDE.

Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 2005/4; článek ZDE. O kodifikaci ZDE.

Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 2005/4; ZDE. Předchozí příspěvky ZDE a ZDE, úvodní slovo ZDE.

Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 2005/2; ZDE. Předchozí příspěvky ZDE, úvodní slovo k celému seriálu ZDE, další příspěvky ZDE.

Tímto příspěvkem předznamenáváme přetištění článků a studií, jež jsou věnovány kodifikaci, popř. tématům s kodifikací volně souvisejícím. Zařadili jsme do něj texty publikované v posledním dvacetiletí. Naším cílem je zpřístupnit pohledy odborníků zájemcům z řad učitelů a veřejnosti. Za souhlas s přetištěním jednotlivých příspěvků upřímně děkujeme jednak autorům, jednak vydavatelům, především redakci časopisu Slovo a […]