Nové číslo měsíčníku pro světovou literaturu se věnuje „fototextům, jež v sobě zahrnují dvě rovnocenné součásti: slovo a obraz“. Podle úvodníku Moniky Sechovcové se editoři pokusili „naznačit dějinný vývoj tohoto žánru, od jeho počátků na konci 19. století až po rok 1992, kdy vycházejí Vystěhovalci W. G. Sebalda, a představit jeho různé podoby: symbolistní román, autobiografickou esej, přírodní poezii nebo cestovní deník“. Připojujeme obsah a rozhovor s bohemistou Alexem Zuckerem.

Stránky časopisu PLAV.

Kategorie: Články, Světová

Zanechat odpověď